Informační systémy

Na Fakultě informačních technologií běží mnoho systémů. Na této stránce je přehled těch nejdůležitějších pro akademické i neakademické zaměstnance. Do všech systémů se přihlašuje pomocí Hesla ČVUT.

KOS ČVUT – Komponenta studium
KOS slouží k podpoře studijních agend na ČVUT. V systému se vypisují předměty, které si studenti mohou zapisovat či si z nich tvořit rozvrh. Učitelé zde vypisují termíny zkoušek či zápočtových testů a zapisují zde studentům jejich klasifikaci.
Moodle FIT
Moodle je systém pro podporu výuky. Umožňuje předávání informací o konkrétní náplni předmětů, podmínkách úspěšného absolvování, jednotlivých úkolech či průběžném počtu bodů.
Klasifikace
Pro učitele představuje nová klasifikace snadnější tvorbu klasifikace, interaktivní editor pro tvorbu vzorců. Dále tento systém umožňuje export a import klasifikace v csv, možnost používat REST API.
Portál IS FIT
Tento portál vznikl jako jedna z komponent budované páteřní infrastruktury, která umožní rozvoj informačních systémů na ČVUT. Součástí systému je portál pro absolventy, spolupráci s průmyslem nebo systém pro závěrečné práce.
PES ČVUT – Portál ekonomických služeb
Pomocí tohoto portálu je možné nahlédnout do personální agendy a získat zde informace o mzdě, smlouvách, zahraničních cestách a dovolených. Pro řešitele projektů umožňuje portál přistupovat k agendě projektů.
V3S ČVUT – Věda, výzkum, vnější styky
Aplikace eviduje výsledky vědy a výzkumu a další aktivity vědecko-výzkumných pracovníků ve vědecké komunitě. Aplikace V3S slouží k odesílání výsledků do RIV, exportům pro statistické analýzy i k interním hodnocením vědecko-výzkumné činnosti.
Alfresco
Alfresco je portál pro správu dokumentů. Jsou zde dispozici důležité dokumenty, zápisy z grémia či akreditační materiály.


Poslední změna: 11.10.2018, 14:15