Změny na webu v březnu roku 2019

Během měsíce března jsme vydali 13 stránek a zveřejnili 10 novinek. Vytvořili a aktualizovali jsme hlavně stránky Informatických večerů FIT, konference LAW FIT a veletrhu COFIT. Dále jsme aktualizovali stránky s informacemi Studijního oddělení nebo s partnery a sponzory fakulty.

V tomto měsíci jsme navrhli a po schválení na web přidali následující stránky:

Informatické večery FIT
Revize anglické verze stránek
Vytvoření nových stránek týkajících se samotných přednášek
LAW FIT 2019: Digitální realita
Aktualizace úvodní strany
Vytvoření stránky o letošním ročníku konference
Zveřejnění novinky na hlavní stránce
COFIT v letním semestru 2018/2019
Aktualizace úvodní strany
Vytvoření stránky o letošním ročníku veletrhu
Zveřejnění novinky na hlavní stránce
Ocenění studenti cenou děkana za vynikající DP/BP
Revize stránky, sjednocení stylů
Doplnění únorových prací
Zápis z 2. zasedání Akademického senátu FIT ze dne 13. 2. 2019
Kontrola a zveřejnění zápisu
Tiskové zprávy
Zveřejnění tiskových zpráv a vytvoření souvisejících novinek na hlavní stranu
Změny na webu v únoru roku 2019
Vytvoření a zveřejnění zprávy za únor

Dále jsme zveřejňovali články do sekce Psalo se o nás. Aktualizovali jsme stránku PR oddělení a navrhli jsme její anglický překlad. Také jsme připravili aktualizaci stránek o Vědecké radě FIT.

Aktualizovali jsme informace Studijního oddělení, především o promocích a testech TOEIC. Dle pokynů jsme před veletrhem COFIT upravili stránku s partnery a sponzory fakulty. Zveřejnili jsme nová usnesení Akademického senátu a informace o výsledcích Ankety hodnocení výuky.

Navrhli jsme a na web přidali následující novinky:

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Marie Böhmová, marie.bohmova@fit.cvut.czSprávkyně obsahu webu


Poslední změna: 2.5.2019, 15:08