Změny na webu v 1. týdnu roku 2019

V 1. týdnu (31. 12. 2018 – 4. 1. 2019) jsme vydali stránku Katedry číslicového návrhu. Také jsme revidovali stránku Vědecké rady FIT, aktualizovali stránku Usnesení Akademického senátu a prováděli přenos dat na beta web.

V tomto týdnu jsme navrhli a po schválení na web přidali následující stránky:

Katedra číslicového návrhu
Revize stránky o této katedře
Open Day on Dec. 1, 2018
Revize obecné stránky, vytvoření stránky o akci a dvou podstránek:
Usnesení Akademického senátu FIT
Aktualizovali jsme stránku s usneseními a doplnili nové funkční období
Změny na webu v 51. týdnu roku 2018
Zveřejnění týdenní zprávy o změnách na webu do sekce Webmaster

Na beta web se v tomto týdnu převedly následující stránky:

Rovněž jsme revidovali stránku Vědecké rady a zaslali ji ke schválení proděkanovi Š. Starostovi. Provedli jsme revizi stránky Katedra teoretické informatiky a Magisterská specializace Teoretická informatika a předali je ke schválení zodpovědným osobám. Aktualizovali jsme stránku Výběrová řízení a Nedoručená pošta.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Marie Böhmová, marie.bohmova@fit.cvut.czSprávkyně obsahu webu


Poslední změna: 9.1.2019, 16:15