Změny na webu v 49. týdnu roku 2018

Ve 49. týdnu (3.–7. 12. 2018) jsme revidovali stránku Volby do Akademického senátu. Navrhli jsme stránku Propagační předměty, Usnesení Akademického senátu a Laboratoř inteligentních vestavných systémů a zveřejnili tiskovou zprávu.

V tomto týdnu jsme navrhli a po schválení na web přidali následující stránky:

Tisková zpráva: Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze jako jediná v ČR nabízí svým studentům k výuce nové roboty Pepper
Kontrola obsahu před zveřejněním
Včetně úpravy úvodní obecné strany a stránky pro aktuální rok
Volby do Akademického senátu FIT a ČVUT
Revize stránek voleb a archivu v části stránek o Akademickém senátu FIT
Sjednocení do jedné stránky, sjednocení názvů stránek a URL jednotlivých voleb a zařazení správně do struktury
Změny na webu v 46. týdnu roku 2018
Zveřejnění týdenní zprávy o změnách na webu do sekce Webmaster
Změny na webu v 47. týdnu roku 2018
Zveřejnění týdenní zprávy o změnách na webu do sekce Webmaster
Změny na webu v 48. týdnu roku 2018
Zveřejnění týdenní zprávy o změnách na webu do sekce Webmaster

V tomto týdnu jsme zveřejnili vzorovou přijímací zkoušku pro zájemce o bakalářské a magisterské studium. Dále jsme přidali informace k testům TOEIC na stránku Informace studijního odělení a aktualizovali jsme stránky Výběrová řízení a Nedoručená pošta. Rovněž jsme publikovali velkou novinku k informatickému večeru Doménově specifické jazyky s JetBrains MPS a k lednovému Dni otevřených dveří.

Rovněž jsme revidovali stránku Laboratoře inteligentních vestavných systémů a stránku Propagační předměty a zaslali je ke schválení zodpovědným osobám. Navrhli jsme drobné změny související s novým funkčním obdobím Akademického senátu a návrh zaslali ke schválení zodpovědným osobám. Pokračovali jsme v interní revizi stránky Členové Vědecké rady FIT a Zápisy ze zasedání Vědecké rady FIT.

Navrhli jsme a na web přidali následující novinky:

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Marie Böhmová, marie.bohmova@fit.cvut.czSprávkyně obsahu webu


Poslední změna: 12.12.2018, 10:54