Změny na webu v 48. týdnu roku 2018

Ve 48. týdnu (26.–30. 11. 2018) jsme publikovali české i anglické stránky k přijímacímu řízení do bakalářského i magisterského strudijního programu. Dále jsme navrhli anglickou stránku ke Dni otevřených dveří a zveřejnili tiskovou zprávu. Rovněž jsme aktualizovali stránku výzkumné skupiny Aplikovaná matematika a kryptologie.

V tomto týdnu jsme navrhli a po schválení na web přidali následující stránky:

Informatický večer: Doménově specifické jazyky s JetBrains MPS
Včetně úpravy úvodní obecné strany a stránky pro tento semestr
Tisková zpráva: Den otevřených dveří Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze nabídne nové roboty Pepper i virtuální realitu
Kontrola obsahu před zveřejněním
Včetně úpravy úvodní obecné strany a stránky pro aktuální rok
Letní kurz Introduction to Computer Science
Vytvoření úvodní obecné stránky kurzu a úpravy stránky Pravidelné akce a Akce pro zájemce o studium
Přijímací řízení 2019/2020 do bakalářského studijního programu
Publikování českých stránek k přijímacímu řízení včetně čtyř podstránek
Přijímací řízení 2019/2020 do magisterského studijního programu
Publikování českých stránek k přijímacímu řízení včetně čtyř podstránek
The 2019/2020 Admissions to the Bachelor Degree Study Programme
Publikování anglických stránek k přijímacímu řízení včetně tří podstránek
The 2019/2020 Admissions to the Master Degree Study Programme
Publikování anglických stránek k přijímacímu řízení včetně tří podstránek
Výzkumná skupina Aplikovaná numerika a kryptologie
Revize a publikace stránky této výzkumné skupiny

Dále jsme vytvořili osnovu k Oddělení ICT a navrhli stránku Zasedání Vědecké rady FIT a Členové Vědecké rady FIT. Stránky nyní prochází interní revizí. Následně je zašleme ke schválení zodpovědným osobám. Rovněž jsme aktualizovali stránku Psalo se o nás a Nedoručená pošta.

Navrhli jsme a na web přidali následující novinky:

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Marie Böhmová, marie.bohmova@fit.cvut.czSprávkyně obsahu webu


Poslední změna: 7.12.2018, 14:26