Změny na webu v 47. týdnu roku 2018

Ve 47. týdnu (19.–23. 11. 2018) jsme se především soustředili na přípravu stránky ke Dni otevřených dveří. Revidovali jsme stránky zápisů z Akademického sentáu a navrhli stránky pro přijímací řízení.

V tomto týdnu jsme navrhli a po schválení na web přidali následující stránky:

Den otevřených dveří 1. 12. 2018
Revize obecné stránky, vytvoření stránky o akci, dvou podstránek a zveřejnění velké novinky
Informatický večer: dreamBIG with Lukáš Kroc
Včetně úpravy úvodní obecné strany a stránky pro tento semestr a zveřejnění velké novinky
Členové Akademického senátu FIT
Revize stránky se změnou Akademického senátu
Obeslání jednotlivých senátorů kvůli povolení zveřejnění jejich fotografie
Zápisy ze zasedání Akademického senátu FIT
Revize stránek zápisů kvůli novému funkčnímu období Akademického senátu a zveřejnění prvního zápisu

Tento týden jsme navrhli české a anglické stránky pro přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů a zaslali je ke schválení zodpovědným osobám. Dokumenty podmínek přijetí jsme začali převádět do HTML.

Dále jsme vytvořili osnovy k několika oddělením fakulty. Návrhy prochází interní revizí.

Sešli jsme se ze zástupci PR a proděkanem M. Balíkem ohledně stránky Zájemce o studium. Diskutovali jsme možnosti, jak stránky zrevidovat. Ze schůzky pro nás vyplynuly dva úkoly – připravit podklady pro výdaje studentů na vysoké škole a pro informace o stipendiích.

Přidali jsme nová výběrová řízení a aktualizovali stránku Neodručená pošta. Rovněž jsme navrhli několik malých novinek, které jsme zaslali ke schválení zodpovědným osobám.

Přidali jsme nová výběrová řízení. Nahradili jsme formulář na poplatek za studium a zveřejnili nový harmonogram.

Navrhli jsme a na web přidali následující novinky:

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Marie Böhmová, marie.bohmova@fit.cvut.czSprávkyně obsahu webu


Poslední změna: 16.1.2019, 10:33