Změny na webu v 46. týdnu roku 2018

Ve 46. týdnu (12.–16. 11. 2018) jsme navrhli stránky Akademického senátu pro volby a kontakty. Rovnež jsme připravili osnovu zápisů AS. Také jsme zrevidovali stránku bakalářského přijímacího řízení v angličtině a navrhli novou strukturu stránek. Také jsme se zabývali aktualizací stránky pro zájemce o studium.

V tomto týdnu jsme navrhli a po schválení na web přidali následující stránky:

Informatický večer: X-definice – zpracování a transformace dat
Včetně úpravy úvodní obecné strany a stránky pro tento semestr a zveřejnění velké novinky
Změny na webu v 45. týdnu roku 2018
Zveřejnění týdenní zprávy o změnách na webu do sekce Webmaster

Navrhli jsme stránky k informatickým večerům DreamBIG with Lukáš Kroc a Doménově specifické jazyky s JetBrains MPS. Oba návrhy jsme zaslali ke schválení zodpovědným osobám. V následujících dvou týdnech stránky zveřejníme podle data konání přednášek.

Navrhli jsme stránku přijímacího řízení do bakalářského studia v anglické formě. Návrh jsme zaslali ke kontrole a v současnosti čekáme na schválení nových podmínek přijímacího řízení.

Rovněž jsme navrhli stránky Akademického senátu pro volby a kontaty. Také jsme vytvořili šablonu zápisů pro nového tajemníka AS. Vše jsme zaslali zodpovědným osobám.

Prošli jsme stránky ostatních fakult ČVUT a dalších informatických škol a navrhli jsme strukturu stránky Zájemce o studium. Rovnež jsme se sešli s proděkanem M. Balíkem a určili nejdůležitější stránky, které by se měly přenést na nový web.

Přidali jsme nová výběrová řízení. Nahradili jsme formulář na poplatek za studium a zveřejnili nový harmonogram.

Rovněž jsme navrhli několik malých novinek, jejichž text prochází interní revizí. Následně návrhy zašleme ke schválení zodpovědným osobám.

Navrhli jsme a na web přidali následující novinky:

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Marie Böhmová, marie.bohmova@fit.cvut.czSprávkyně obsahu webu


Poslední změna: 4.12.2018, 14:45