Změny na webu v 45. týdnu roku 2018

Ve 45. týdnu (5.–9. 11. 2018) jsme vytvořili stránky některých oddělení fakulty, které pošleme k následnému schválení zodpovědným osobám. Rovněž jsme zveřejnili stránku o přednášce Angular a o přednášce Accelerating Data Science at the Edge Using FPGAs. Také jsme vytvořili a na web přidali stránku Informatického večera od společnosti Barclays.

V tomto týdnu jsme navrhli a po schválení na web přidali následující stránky:

Informatický večer: Pět let po studiu FIT – co jsem se naučil v praxi
Včetně úpravy úvodní obecné strany a stránky pro tento semestr a zveřejnění velké novinky
Tisková zpráva: Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze vybavila své učebny nejmodernějšími technologiemi
Korektura textu
Včetně úpravy úvodní obecné strany a stránky pro tento kalendářní rok
Vydání velké novinky na hlavní stranu
Přednáška: Angular
Vytvoření stránky o přednášce a zveřejnění novinky
Přednáška: Accelerating Data Science at the Edge Using FPGAs
Vytvoření stránky o přednášce v češtině i angličtině a zveřejnění novinky
Erasmus and Exchange students
Na pokyny Studijního oddělení jsme aktualizovali stránku
Sekce Webmaster
Revize stránky Webmaster a zveřejnění týdenních zpráv o změnách na webu

Dále jsme vytvořili revizi stránek pro jednotlivá oddělení proděkanátů. Stránky v současné době probíhají interní revizí. Poté je zašleme ke schválení zodpovědným osobám.

Na pokyn předsedy volební komise jsme zveřejnili termín a místo ustavujícího zasedání Akademického senátu. Po tomto zasedání bychom rádi aktualizovali stránku se seznamem senátorů. Vytvořili jsme tedy návrh stránky a obeslali jsme nově zvolené senátory, zda souhlasí se zveřejněním své fotografie.

Rovněž jsme vydali anglickou verzi velké novinky k otevření nové Katedry informační bezpečnosti. Aktualizovali jsme stránku patentu doktoranda M. Bartíka. Na web jsme také zanesli změnu úředních hodin Studijního oddělení. Dále jsme aktualizovali stránku Psalo se o nás, Nedoručená pošta a stránku s telefony zaměstnanců.

Navrhli jsme a na web přidali následující novinky:

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Marie Böhmová, marie.bohmova@fit.cvut.czSprávkyně obsahu webu


Poslední změna: 13.11.2018, 16:15