Změny na webu v 44. týdnu roku 2018

Ve 44. týdnu (29. 10. – 2. 11. 2018) jsme zveřejnili stránku Informatického večera od společnosti Profinit. Také jsme navrhovali stránky některých oddělení a kateder fakulty. Komunikovali jsme taky s proděkanem pro vědu a výzkum a se zástupkyní proděkana pro vnější vztahy ohledně částí webu, za které jsou zodpovědní.

V tomto týdnu jsme navrhli a po schválení na web přidali následující stránky:

Informatický večer: Odhal krádež identity – Data Science v praxi
Včetně úpravy úvodní obecné strany a stránky pro tento semestr a zveřejnění velké novinky
Smazali jsme z úvodní strany sekci Připravujeme
Where to Find Classrooms
Překlad stránky Kde najdete učebny pro anglické studenty
Cena Wernera von Siemense
Aktualizace stránky a doplnění o současný ročník soutěže
Zveřejnění malé novinky

Dále jsme vytvořili návrhy na revizi stránek pro Katedru teoretické informatiky. Návrh zašleme ke schválení příští týden. Také jsme navrhli revizi stránky Vědecké rady, Sekretariátu děkana a podatelny a Tajemníka a hospodářské správy. Návrhy v současné chvíli prochází interní revizí. Poté je zašleme ke schválení.

Vytvořili jsme stránku k Informatickému večeru X-definice: zpracování a transformace dat. Tento týden jsme rovněž navrhli malou novinku k akci Běh 17. listopadu. Dále jsme také sepsali novinku volejbalovém turnaji v Souboji fakult.

Sešli jsme se J. Scholtzovou kvůli plánované novince o kurzu ATHENS a revizi stránek o výměnných zahraničních pobytech. Navrhli jsme tedy malou novinku o kurzech, které budou na FIT probíhat během listopadu.

Proděkanovi Š. Starostovi jsme na jeho požadavek zaslali seznam všech stránek, které jsou zařazeny v části Věda. Pan proděkan navrhl některé stránky úplně skrýt. V současnosti diskutujeme nejlepší postup.

Začali jsme pracovat na tvorbě stránek o webmasterovi. Na beta webu máme navrženou samotnou stránku Webmaster, změny na webu za rok 2018 a čtyři logy za jednotlivé týdny.

Na požadavek PR oddělení jsme pro nějaké stránky navrhli novou kratší URL. Také jsme zveřejňovali výběrová řízení a aktualizovali tabulku důležitých stránek na novém webu FIT podle pokynů vedení.

Navrhli jsme a na web přidali následující novinky:

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Marie Böhmová, marie.bohmova@fit.cvut.czSprávkyně obsahu webu


Poslední změna: 9.11.2018, 14:15