Změny na webu v 39. týdnu roku 2018

V 39. týdnu (24.–27. 9. 2018) jsme završili dva dlouhodobé úkoly. Na produkční web jsme zanesli změnu týkající se legislativy doktorského programu – navrhli jsme novou strukturu a obsah celkem čtyř stránek. Také jsme vydali stránku v češtině o Katedře informační bezpečnosti.

V tomto týdnu jsme navrhli a po schválení na web přidali následující stránky:

Legislativa týkající se doktorského studijního programu
V současnosti se neplánuje anglický překlad
Předpisy týkající se doktorského studijního programu
V současnosti se neplánuje anglický překlad
Formuláře týkající se doktorského studijního programu
V současnosti se neplánuje anglický překlad
Šablony týkající se doktorského studijního programu
V současnosti se neplánuje anglický překlad
LinuxDays 2018
V současnosti navrhujeme anglický překlad
Společně s tím jsme provedli i revizi obecné stránky o konferenci a zveřejnili velkou novinku
Katedra informační bezpečnosti
V současnosti navrhujeme anglický překlad
Sjednotili jsme URL a nadpisy stránek u všech kateder
Informatické večery FIT
Revize stránky a příprava na nový semestr
Zápis z 20. zasedání Akademického senátu FIT
Rovněž jsme vložili nová usnesení Akademického senátu

Na požádání proděkana M. Balíka jsme navrhli změnu stránky o informačních systémech pro zaměstnance. Stránka ještě nebyla upravena. Navrhneme nejdříve i změny v sekci Student, abychom mohli změnit obě stránky současně. Zveřejnili jsme také prezentace ze zápisu do studia. Na požadavek proděkana Š. Starosty jsme skryli stránku výzkumné skupiny Síťová bezpečnost.

Na různých stránkách obsahujících kontakty jsme přidali prof. R. Lórencze jako vedoucího nové katedry a uvedli novou proděkanku pro rozvoj. Na ČVUT stránkách opět změnili soubor Studijního a zkušebního řádu. Prošli jsme tedy stránky a nahradili odkazy na důležité dokumenty mail aliasy, aby další taková změna znamenala minimální zátež pro webmastera.

Obeslali jsme garanty některých bakalářských oborů k opřipomínkování navržených stránek oborů. Průběžně vytváříme návrhy na nové stránky kateder. Rovněž jsme prováděli běžné týdenní úkony na webu – aktualizace stránek s výběrovými řízeními a nedoručenou poštou.

Navrhli jsme a na web přidali následující novinky:

Ze schůze fakulty vyplnynuly následující úkoly:

  • Změna stránky o akreditacích v souvislosti s jejich prodloužením
  • Informovat studenty o zániku systému Edux a vzniku dvou nových systémů – Moodle a Course Pages, případně i Klasifikace
  • Kontaktování volební komise ohledně stránek k nadcházejícím volbám

Také jsme vyměnili fixy ve všech učebnách. A v učebnách na 10. patře zapojili kabely do počítačů.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Marie Böhmová, marie.bohmova@fit.cvut.czSprávkyně obsahu webu


Poslední změna: 9.11.2018, 14:08