Změny na webu v 38. týdnu roku 2018

V 38. týdnu (17.–23. 9. 2018) jsme pokračovali v revizích bakalářských a magisterských studijních oborů. Připravili jsme stránky pro akce LockFest a LinuxDays. Jinak jsme prováděli běžné práce na webu.

V tomto týdnu jsme navrhli a po schválení na web přidali následující stránky:

Bakalářské zaměření Počítačová grafika
Čekáme na schválení možnosti zveřejněnit fotografie garantů
Bakalářský obor Webové a softwarové inženýrství
Pouze na beta webu, stránka na produkčním webu neexistuje
Knowledge Engineering Master Branch
Anglická verze magisterského oboru Znalostní inženýrství
Bakalářský obor Znalostní inženýrství
Sjednocení s ostatními studijními obory
LockFest 2018
Včetně velké novinky na hlavní stranu

Panem proděkanem Starostou byla schválena revize stránek legislativy týkající se doktorského studijního programu. Tu zaneseme na produkční web v příštím týdnu. K posunu došlo i u stránky o nové Katedře informační bezpečnosti. Vytvořili jsme bodový návrh obsahu, který byl schválen prof. R. Lórenczem. Návrh jsme poté rozpracovali do souvislého textu. V současnosti čekáme na schválení.

Vytvořili jsme anglickou verzi české stránky magisterské specializace Teoretická informatika a návrh stránky pro Katedru teoretické informatiky. Vypracován byl také návrh stránky o letošním ročníku LinuxDays, který se začátkem příštího týdne zašle ke schválení zodpovědné osobě.

Pro snazší práci webmasterů jsme sepsali návody na správu jak produkčního, tak beta webu. Jedná se o základy HTML, přihlášení do administrace, přidání novinky na web či pravidla pevných mezer. Rovněž jsme prováděli běžné týdenní úkony na webu – aktualizace stránek s výběrovými řízeními a nedoručenou poštou. Také jsme zkontrolovali zápis ze zasedání Akademického senátu, které se konalo 18. 9.

V tomto týdnu se navrhly a na web přidala novinka Hackathon Q-TON 3.0. Dále jsme navrhli novinku Prague Apotheosis – Video Mapping. Ta bude podle pokynů PR oddělení zveřejněna na začátku října.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Marie Böhmová, marie.bohmova@fit.cvut.czSprávkyně obsahu webu


Poslední změna: 9.11.2018, 14:07