Změny na webu v roce 2018

Webmasteři vydávají každý týden zprávu, co se na webu v tomto období změnilo. Přehled týdnů v roce 2018 naleznete na této stránce.

Týden 51
V 51. týdnu (17.–21. 12. 2018) jsme navrhli stránku se zprávami o průběhu přijímacího řízení na webu FIT. Také jsme aktualizovali stránky jednotlivých informatických večerů FIT a prováděli přenos dat na beta web.
Týden 50
V 50. týdnu (10.–14. 12. 2018) jsme zveřejnili úvodní stránku Akademického senátu. Aktualizovali jsme stránku Věda a výzkum a Důležité odkazy. Dále jsme navrhli a po schválení publikovali stránku Propagační předměty.
Týden 49
Ve 49. týdnu (3.–7. 12. 2018) jsme revidovali stránku Volby do Akademického senátu. Navrhli jsme stránku Propagační předměty, Usnesení Akademického senátu a Laboratoř inteligentních vestavných systémů a zveřejnili tiskovou zprávu.
Týden 48
Ve 48. týdnu (26.–30. 11. 2018) jsme publikovali české i anglické stránky k přijímacímu řízení do bakalářského i magisterského strudijního programu. Dále jsme navrhli anglickou stránku ke Dni otevřených dveří a zveřejnili tiskovou zprávu. Rovněž jsme aktualizovali stránku výzkumné skupiny Aplikovaná matematika a kryptologie.
Týden 47
Ve 47. týdnu (19.–23. 11. 2018) jsme se především soustředili na přípravu stránky ke Dni otevřených dveří. Revidovali jsme stránky zápisů z Akademického sentáu a navrhli stránky pro přijímací řízení.
Týden 46
Ve 46. týdnu (12.–16. 11. 2018) jsme navrhli stránky Akademického senátu pro volby a kontakty. Rovnež jsme připravili osnovu zápisů AS. Také jsme zrevidovali stránku bakalářského přijímacího řízení v angličtině a navrhli novou strukturu stránek. Také jsme se zabývali aktualizací stránky pro zájemce o studium.
Týden 45
Ve 45. týdnu (5.–9. 11. 2018) jsme vytvořili stránky některých oddělení fakulty, které pošleme k následnému schválení zodpovědným osobám. Rovněž jsme zveřejnili stránku o přednášce Angular a o přednášce Accelerating Data Science at the Edge Using FPGAs. Také jsme vytvořili a na web přidali stránku Informatického večera od společnosti Barclays.
Týden 44
Ve 44. týdnu (29. 10. – 2. 11. 2018) jsme zveřejnili stránku Informatického večera od společnosti Profinit. Také jsme jsme navrhovali stránky některých oddělení a kateder fakulty. Komunikovali jsme taky s proděkanem pro vědu a výzkum a se zástupkyní proděkana pro vnější vztahy ohledně částí webu, za které jsou zodpovědní.
Týden 43
Ve 43. týdnu (22.–26. 10. 2018) byly zveřejněny výsledky voleb do Akademického senátu FIT. Zveřejnili jsme také stránku Informatického večera s RetroHernou. Komunikovali jsme také s panem proděkanem Starostou ohledně stránek v sekci Věda a výzkum.
Týden 42
Ve 42. týdnu (15.–19. 10. 2018) jsme navrhli osnovy jednotlivých kateder, které jsme zaslali k dalším návrhům jejich vedoucím. Rovnež jsme pracovali i na stránce kariérního veltrhu COFIT, kterou jsme již také zveřejnili, a dalšího Informatického večera.
Týden 41
Ve 41. týdnu (8.–12. 10. 2018) jsme dále především navrhovali malé novinky. Vytvořili jsme také nové stránky Fiťácký informatický korespondenční seminář 2018/2019 a přednášky Bezpečnostní informační služby pro Informatické večery.
Týden 40
V 40. týdnu (1.–5. 10. 2018) začal nový akademický rok, což znamenalo vytvoření spousty novinek o akcích. Také jsme na web přidali informaci o vyhlášení voleb do Akademického senátu FIT.
Týden 39
V 39. týdnu (24.–27. 9. 2018) jsme završili dva dlouhodobé úkoly. Na produkční web jsme zanesli změnu týkající se legislativy doktorského programu – navrhli jsme novou strukturu a obsah celkem čtyř stránek. Také jsme vydali stránku v češtině o Katedře informační bezpečnosti.
Týden 38
V 38. týdnu (17.–23. 9. 2018) jsme pokračovali v revizích bakalářských a magisterských studijních oborů. Připravili jsme stránky pro akce LockFest a LinuxDays. Jinak jsme prováděli běžné práce na webu.
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Marie Böhmová, marie.bohmova@fit.cvut.czSprávkyně obsahu webu


Poslední změna: 16.1.2019, 23:05