Webmaster

Webmaster je zodpovědný za správu webového obsahu. Přidává nové stránky a začleňuje je do informační architektury webu. Stará se o kvalitu obsahu, zejména jeho aktuálnost, jednotnost, udržitelnost a srozumitelnost pro čtenáře. Hlavním cílem je tvořit web, na kterém najde uživatel rychle a snadno hledanou informaci a který poskytne uživateli komplexní a relevantní informace.

Práce webmastera

O fakultní web se stará webmaster, který zajišťuje obsahové i technické složky webu. Webmaster vytvaří nové články na web z dodaných podkladů. Hlavní činnosti jsou následující:

  • Vyřizování požadavků na přípravu nových článků, jejich tvorba a komunikace se zodpovědnými osobami
  • Tvorba nového obsahu s důrazem na vhodnou strukturu a slovník, zajišťující srozumitelnost a snadnou čitelnost pro čtenáře
  • Korektury článků z hlediska struktury, vyjádření myšlenek článku, smysluplnosti odkazů, klíčových slov, pravidel přístupnosti (WCAG)
  • Korektury textu článků z hlediska gramatiky, interpunkce, typografie a pravidel copywritingu
  • Kontrola aktuálnosti stávajícího obsahu a jeho revize
  • Přidávání webového obsahu dle jednotné metodiky

Změny na webu

Webmasteři vydávají každý měsíc zprávu, co se na webu v tomto období změnilo. Přehled všech měsíců naleznete na samostatné stránce.

Březen
Během měsíce března jsme vydali 13 stránek a zveřejnili 10 novinek. Vytvořili a aktualizovali jsme hlavně stránky Informatických večerů FIT, konference LAW FIT a veletrhu COFIT. Dále jsme aktualizovali stránky s informacemi Studijního oddělení nebo s partnery a sponzory fakulty.
Únor
Během měsíce února jsme vydali 10 stránek a zveřejnili 9 novinek. Vytvořili a aktualizovali jsme hlavně stránky Informatických večerů FIT a konference InstallFest. Dále jsme pokračovali s revizí stránek výzkumných skupin a laboratoří – vznikly stránky pro OpenDataLab a UNICOLab.
Leden
V měsíci lednu jsme vydali nebo zrevidovali 11 stránek a zveřejnili 7 novinek. Aktualizovali jsme stránku výzkumných skupin a laboratoří, tady jsme zveřejnili stránku skupiny Číslicový návrh a spolehlivost a GPU laboratoře. Vytvořili jsme stránky pro Den otevřených dveří, konferenci P2D2, kurz ICS nebo Katedru číslicového návrhu.

Změny na webu v předešlých letech:

Kontakt

Webmaster spadá pod Oddělení ICT. Vaše připomínky a náměty k fakultnímu webu můžete psát na adresu webmaster@fit.cvut.cz.

Marie Böhmová - profile

Marie Böhmová

Správkyně obsahu webu a administrativní pracovnice

Oddělení ICT

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Marie Böhmová, marie.bohmova@fit.cvut.czSprávkyně obsahu webu


Poslední změna: 2.4.2019, 11:19