Webmaster

Webmaster je zodpovědný za správu webového obsahu. Přidává nové stránky a začleňuje je do informační architektury webu. Stará se o kvalitu obsahu, zejména jeho aktuálnost, jednotnost, udržitelnost a srozumitelnost pro čtenáře. Hlavním cílem je tvořit web, na kterém najde uživatel rychle a snadno hledanou informaci a který poskytne uživateli komplexní a relevantní informace.

Práce webmastera

O fakultní web se stará tým několika pracovníků, kteří zajišťují obsahové i technické složky webu. Tým vytvaří nové články na web z dodaných podkladů. Hlavní činnosti jsou následující:

  • Vyřizování požadavků na přípravu nových článků, jejich tvorba a komunikace se zodpovědnými osobami
  • Tvorba nového obsahu s důrazem na vhodnou strukturu a slovník, zajišťující srozumitelnost a snadnou čitelnost pro čtenáře
  • Korektury článků z hlediska struktury, vyjádření myšlenek článku, smysluplnosti odkazů, klíčových slov, pravidel přístupnosti (WCAG)
  • Korektury textu článků z hlediska gramatiky, interpunkce, typografie a pravidel copywritingu
  • Kontrola aktuálnosti stávajícího obsahu a jeho revize
  • Přidávání webového obsahu dle jednotné metodiky

Přechod na nový web

V současnosti pracuje tým na přechodu na nový web. Navrhuje novou strukturu a obsah, u něhož také pracuje s metadaty a souvislostmi s dalšími články na webu. Na nově zvolené technologii se rovněž řeší přístupnost celého webu.

Změny na webu

Webmasteři vydávají každý týden zprávu, co se na webu v tomto období změnilo. Přehled všech týdnů naleznete na samostatné stránce.

Týden 45
Ve 45. týdnu (5.–9. 11. 2018) jsme vytvořili stránky některých oddělení fakulty, které pošleme k následnému schválení zodpovědným osobám. Rovněž jsme zveřejnili stránku o přednášce Angular a o přednášce Accelerating Data Science at the Edge Using FPGAs. Také jsme vytvořili a na web přidali stránku Informatického večera od společnosti Barclays.
Týden 44
Ve 44. týdnu (29. 10. – 2. 11. 2018) jsme zveřejnili stránku Informatického večera od společnosti Profinit. Také jsme jsme navrhovali stránky některých oddělení a kateder fakulty. Komunikovali jsme taky s proděkanem pro vědu a výzkum a se zástupkyní proděkana pro vnější vztahy ohledně částí webu, za které jsou zodpovědní.
Týden 43
Ve 43. týdnu (22.–26. 10. 2018) byly zveřejněny výsledky voleb do Akademického senátu FIT. Zveřejnili jsme také stránku Informatického večera s RetroHernou. Komunikovali jsme také s panem proděkanem Starostou ohledně stránek v sekci Věda a výzkum.
Přehled týdnů v roce 2018

Kontakt

Webmaster tým spadá pod Oddělení ICT. Vaše připomínky a náměty k fakultnímu webu můžete psát na adresu webmaster@fit.cvut.cz.

Marie Böhmová - profile

Marie Böhmová

Správkyně obsahu webu a administrativní pracovnice

Oddělení ICT

Pavla Bradáčová - profile

Ing. Pavla Bradáčová

Správkyně obsahu webu a administrativní pracovnice

Oddělení ICT

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Marie Böhmová, marie.bohmova@fit.cvut.czSprávkyně obsahu webu


Poslední změna: 13.11.2018, 16:18