Studijní oddělení

Na Studijním oddělení řeší bakalářští a magisterští studenti se svojí studijní referentkou běžnou administrativu spojenou se studiem. S problémy spojenými se studiem, s návrhy studijních plánů pro studium v zahraničí a s dalšími studijními záležitostmi je možné kontaktovat proděkana pro studijní a pedagogickou činnost.

Úřední hodiny

Studijní oddělení je možné navštívit během úředních hodin. Jiný termín návštěvy lze domluvit e-mailem u své studijní referentky. Schůzku s proděkanem pro studijní a pedagogickou činnost je nutné nejdříve domluvit e-mailem.

Pondělí
13:00–15:00
Úterý
10:00–12:00
Středa
09:30–11:30
13:30–15:30
Čtvrtek
10:00–12:00
Pátek

Zaměstnanci

Běžnou administrativu spojenou se studiem řeší studenti se svojí studijní referentkou. Studenti s příjmením začínajícím ⟨A, Kal⟩ mají přidělenou Hanu Křížovou, studenti s příjmením začínajícím trojicí písmen z intervalu ⟨Kam, Ple⟩ mají přidělenou Petru Kudrnovou a ostatní studenti ⟨Plí, Ž⟩ mají jako svou studijní referentku Ludmilu Facer.

Miroslav Balík - profile

Ing. Miroslav Balík, Ph.D.

Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

Ivana Dolejšová - profile

Ivana Dolejšová

Vedoucí Studijního oddělení

agenda poplatků, stipendíí a celoživotního vzdělávání

Hana Křížová - profile

Hana Křížová

Referentka pro studenty A–Kal

agenda studentů přijíždějících v rámci programu Erasmus

Petra Kudrnová - profile

Petra Kudrnová

Referentka pro studenty Kam–Ple

studenti anglického programu A–K a agenda přijímacího řízení

Ludmila Facer - profile

Ludmila Facer

Referentka pro studenty Plí–Ž

studenti anglického programu L–Z

Libuše Pochová - profile

Libuše Pochová

Referentka pro státní závěrečné zkoušky

Ivan Halaška - profile

Ing. Ivan Halaška

Fakultní správce systému KOS

Kontakt

Studijní oddělení sídlí ve 3. patře Nové budovy ČVUT. Referentky pro státní závěrečné zkoušky naleznete v 10. patře Budovy A. Pro písemný kontakt využijte adresu:

  1. České vysoké učení technické v Praze
  2. Fakulta informačních technologií
  3. Studijní oddělení
  4. Thákurova 9
  5. 160 00 Praha 6
  6. Česká republika
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Miroslav Balík, Ph.D., miroslav.balik@fit.cvut.czProděkan pro studium a pedagogickou činnost


Poslední změna: 15.11.2018, 12:00