Informace studijního oddělení

Promoce 10. a 11. 9. 2019

Promoce bakalářských a magisterských absolventů se uskuteční 10. a 11. 9. 2019 v Betlémské kapli. Absolventi jsou rozřazeni podle jednotlivých oborů. Prosíme absolventy, aby se dostavili hodinu a čtvrt před začátkem své promoce. Ostatní návštěvníci budou do auly vpuštěni asi 15 minut před začátkem. Diplom se vydává v česko-anglické verzi, takže o anglický diplom není třeba žádat.

 • Úterý 10. 9. 2019
  9:15–10:45
  MI-WSI-ISM: Webové a softwarové inženýrství, zaměření Informační systémy a management
  MI-WSI-SI, MIE-WSI-SI: Webové a softwarové zaměření Softwarové inženýrství
  MI-WSI-WI: Webové a softwarové inženýrství, zaměření Webové inženýrství
  12:00–13:30
  BI-WSI-SI, BIE-WSI-SI: Webové a softwarové inženýrství, zaměření Softwarové inženýrství
  BI-WM: Web a multimédia
  14:45–16:15
  BI-WSI-WI: Webové a softwarové inženýrství, zaměření Webové inženýrství
  BI-WSI-PG: Webové a softwarové inženýrství, zaměření Počítačová grafika
  BI-TI, BIE-TI: Teoretická informatika
  BI-ISM: Informační systémy a management
 •  

 • Středa 11. 9. 2019
  9:15–10:45
  BI-BIT: Bezpečnost a informační technologie
  BI-IT: Informační technologie
  BI-ZI: Znalostní inženýrství
  BI-PI: Počítačové inženýrství
  12:00–13:30
  MI-SP-SP: Systémové programování, zaměření Systémové programování
  MI-SP-TI: Systémové programování, zaměření Teoretická informatika
  MI-ZI: Znalostní inženýrství
  MI-NPVS: Návrh a programování vestavných systémů
  MI-PB: Počítačová bezpečnost
  MI-PSS: Počítačové systémy a sítě

Testy TOEIC L&R 2019

Test TOEIC L&R představuje jednu z možností, jak splnit Zkoušku z angličtiny v bakalářském studiu. Pro uznání testu v roce 2019 je potřeba získat alespoň 785 bodů z 990 možných (odpovídá úrovni B2 dle CEFR). Cena je 350 Kč a hradí se převodem nebo v hotovosti studijní referentce. Prosím uhraďte svou platbu co nejdříve. Studenti přihlášení na test by měli uhradit poplatek nejpozději do konce dubna 2019.

Uznání testu je možné kdykoliv do dvou let od absolvování, uznány budou předměty BI-ANG1 a BI-AL2, každý za 2 kredity. Vzorový test a další informace o testu najdete na webu ETS Global.

Termíny testů a přihlášení

Pro přihlášení na termín se zapište do Google tabulek níže. Je nutné se přihlásit přes doménu FIT, nikoli přes Google účet. Poplatek za test je nutné uhradit co nejdříve převodem nebo u studijní referentky, nejpozději však do konce dubna 2019, jinak bude student z testu vyřazen. Čas a místo konání testu najdete u příslušného termínu.

Výsledky testů

Výsledky budou zveřejněny dva týdny po konání testu. Z důvodu ochrany osobních údajů je u výsledků zobrazeno první písmeno příjmení a číslo dokladu totožnosti, které student vyplnil při testu do Answer sheet. Výsledky jsou seřazeny abecedně dle příjmení.

Certifikát

Certifikát o vykonané zkoušce lze vystavit na žádost studenta na Studijním oddělení a to za poplatek 1 500 Kč. Certifikát je pak možné obdržet do dvou týdnů. O certifikát prosím žádejte do dvou měsíců od absolvování testu. Ve výjimečných případech může být vystaven do dvou let od absolvování testu.

Případné dotazy zodpoví vaše studijní referentka.Poslední změna: 19.8.2019, 13:27