Časový plán bakalářského a magisterského studia zimního semestru 2018/2019

Zimní semestr trvá 1. 10. 2018 – 17. 2. 2019. Výuka začíná 1. 10. 2018, první týden je sudý. Zkouškové období trvá 7. 1. – 16. 2. 2019. Státní závěrečné zkoušky se budou konat 4.–15. 2. 2019. Pro vyhodnocení nároku na prospěchové stipendium za zimní semestr budou započítány studijní výsledky uložené v KOS k datu vyhodnocení, tedy asi do poloviny března 2019.

Výuka

Výuka probíhá ve 13 výukových týdnech: 1. 10. – 20. 12. 2018 a 2.–5. 1. 2019. Zápočty z předmětů zimního semestru musí studenti získat do konce výuky zimního semestru, tedy do 5. 1. 2019. Garant předmětu může tento termín pro svůj předmět prodloužit, nejdéle však do konce zkouškového období zimního semestru, tedy do 16. 2. 2019.

1. 10. 2018 – 5. 1. 2019
Výuka
3. 10. 2018 (sudá středa)
Imatrikulace studentů prvního ročníku bakalářského programu v Betlémské kapli
12.–23. 11. 2018
Předběžné zápisy do letního semestru 2018/2019 (dle čl. 7 odst. 1–2 Směrnice děkana č. 25/2017)

První výukový týden je v souladu s kalendářem sudý. Semestr se celkem skládá ze 6 sudých a 7 lichých týdnů. Zimní prázdniny jsou v sudém týdnu a první týden v lednu je lichý.

Pondělí
6× sudé a 6× liché
v liché pondělí 31. 12. jsou zimní prázdniny
Úterý
6× sudé a 6× liché
v liché úterý 1. 1. jsou zimní prázdniny
Středa
6× sudá a 7× lichá
Čtvrtek
6× sudý a 7× lichý
Pátek
6× sudý a 6× lichý
v lichý pátek 21. 12. je Děkanský den

Zkouškové období

Zkouškové období trvá 6 týdnů. Zkoušky z předmětů zimního semestru lze absolvovat do konce zkouškového období zimního semestru, tedy do 16. 2. 2019. Garant předmětu může vypsat zkouškové termíny i do letního semestru, nejpozději však do konce zkouškového období letního semestru, tedy do 29. 6. 2019.

7. 1. – 16. 2. 2019
Zkouškové období
21. 1. 2019 (pondělí)
Zrušení zapsaných předmětů do letního semestru studentům prvního ročníku BSP, kteří nezískali alespoň 3 zápočty v aktuálním semestru (dle čl. 7 odst. 18 Směrnice děkana č. 25/2017)
28. 1. – 15. 2. 2019
Zápisy studentů v KOS do letního semestru 2018/2019 (dle čl. 7 odst. 3–15 Směrnice děkana č. 25/2017)
Postupné otevírání přístupu k tvorbě rozvrhu (dle čl. 7 odst. 16–17 Směrnice děkana č. 25/2017)
2. 2. 2019 (sobota)
Zrušení zapsaných předmětů do letního semestru studentům, kteří nezískali zatím za zimní semestr alespoň 9 kreditů a nejsou zapsáni do dalšího semestru (dle čl. 7 odst. 19 Směrnice děkana č. 25/2017)
15. 2. 2019 (pátek)
Zrušení zapsaných předmětů do letního semestru studentům, kteří se nezapsali do dalšího semestru (dle čl. 7 odst. 15 Směrnice děkana č. 25/2017)

Dny volna a prázdniny

Dne 21. 12. 2018 je vyhlášen Děkanský den a zimní prázdniny jsou během období výuky 22. 12. 2018 – 1. 1. 2019. Během období výuky nenastává situace, že by odpadla výuka kvůli státním svátkům.

21. 12. 2018 (lichý pátek)
Děkanský den
22. 12. 2018 – 1. 1. 2019
Zimní prázdniny

Státní závěrečné zkoušky

Konat státní závěrečnou zkoušku v zimním semestru může student, který včas dodržel předepsané termíny. Jestliže student nestihne včas odevzdat závěrečnou práci, může ji odevzdat do konce zkouškového období, tedy do 15. 2. 2019. V takovém případě ale bude moct jít k SZZ až v dalším semestru.

do 10. 1. 2019 (čtvrtek)
Přihlášení k SZZ
Odevzdání závěrečné práce
do 24. 1. 2019 (čtvrtek)
Kontrola splnění studijního plánu (student si může zkontrolovat a uzavřít studijní plán pomocí KOS, po uzavření není možné měnit ani přidávat klasifikaci)
do 28. 1. 2019 (pondělí)
Odevzdání hodnocení vedoucím práce a posudku oponentem
4.–15. 2. 2019
Státní závěrečné zkoušky (Studijní oddělení informuje studenty a členy zkušebních komisí o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů)
22. 3. 2019 (pátek)
Promoce v Betlémské kapli


Poslední změna: 14.2.2019, 14:43