Časový plán bakalářského a magisterského studia letního semestru 2018/2019

Letní semestr trvá 18. 2. – 22. 9. 2019. Výuka začíná 18. 2. 2019, první týden je sudý. Zkouškové období trvá 20. 5. – 29. 6. 2019. Bakalářské státní závěrečné zkoušky se budou konat 17.–28. 6. 2019 a magisterské 10.–14. 6. 2019. Pro vyhodnocení nároku na prospěchové stipendium za letní semestr budou započítány studijní výsledky uložené v KOS k datu vyhodnocení, tedy asi do poloviny listopadu 2019.

Výuka

Výuka probíhá ve 13 výukových týdnech: 18. 2. – 18. 5. 2019. Zápočty z předmětů letního semestru musí studenti získat do konce výuky letního semestru, tedy do 18. 5. 2019. Garant předmětu může tento termín pro svůj předmět prodloužit, nejdéle však do konce zkouškového období letního semestru, tedy do 29. 6. 2019.

18. 2. – 18. 5. 2019
Výuka
22. 3. 2019 (sudý pátek)
Promoce v Betlémské kapli
15.–26. 4. 2019
Předběžné zápisy do zimního semestru 2019/2020 (dle čl. 7 Směrnice děkana č. 30/2018)
29. 4. 2019 (sudé pondělí)
Výuka bude probíhat jako v liché pondělí
30. 4. 2019 (sudé úterý)
Výuka bude probíhat jako v sudou středu
9. 5. 2019 (lichý čtvrtek)
Výuka bude probíhat jako v lichou středu
16. 5. 2019 (sudý čtvrtek)
Výuka bude probíhat jako v lichý čtvrtek

První výukový týden je v souladu s kalendářem sudý. Semestr se celkem skládá ze 7 sudých a 6 lichých týdnů.

Pondělí
6× sudé a 6× liché
v liché pondělí 22. 4. výuka odpadá
v sudé pondělí 29. 4. probíhá výuka jako v liché pondělí
Úterý
6× sudé a 6× liché
v sudé úterý 30. 4. probíhá výuka jako v sudou středu
Středa
6× sudá a 6× lichá
v sudou středu 1. 5. výuka odpadá, nahrazuje se 30. 4.
v lichou středu 8. 5. výuka odpadá, nahrazuje se 9. 5.
v sudou středu 15. 5. je Rektorský den
Čtvrtek
6× sudý a 6× lichý
v lichý čtvrtek 9. 5. probíhá výuka jako v lichou středu
v sudý čtvrtek 16. 5. probíhá výuka jako v lichý čtvrtek
Pátek
6× sudý a 6× lichý
v sudý pátek 19. 4. výuka odpadá

Zkouškové období

Zkouškové období trvá 6 týdnů. Zkoušky z předmětů letního semestru lze absolvovat do konce zkouškového období letního semestru, tedy do 29. 6. 2019.

20. 5. – 29. 6. 2019
Zkouškové období
15. 6. 2019 (sobota)
Zrušení zapsaných předmětů do zimního semestru studentům, kteří nezískali alespoň 21 kreditů za předměty v aktuálním akademickém roce a nejsou zapsáni do dalšího semestru (dle čl. 7 Směrnice děkana č. 30/2018)
1.–20. 9. 2019
Zápisy studentů v KOS do zimního semestru 2019/2020 (dle čl. 7 Směrnice děkana č. 30/2018)
Postupné otevírání přístupu k tvorbě rozvrhu (dle čl. 7 Směrnice děkana č. 30/2018)
20. 9. 2019 (pátek)
Zrušení zapsaných předmětů do zimního semestru studentům, kteří se nezapsali do dalšího semestru (dle čl. 7 Směrnice děkana č. 30/2018)

Dny volna a prázdniny

Během období výuky odpadá vyučování kvůli státním svátkům. Dne 15. 5. 2019 je vyhlášen Rektorský den a letní prázdniny jsou 1. 7. – 1. 9. 2019.

19. 4. 2019 (sudý pátek)
Velký pátek (státní svátek)
22. 4. 2019 (liché pondělí)
Velikonoční pondělí (státní svátek)
1. 5. 2019 (sudá středa)
Svátek práce (státní svátek)
8. 5. 2019 (lichá středa)
Den vítězství (státní svátek)
15. 5. 2019 (sudá středa)
Rektorský den, výuka nahrazena sportovními aktivitami
1. 7. – 1. 9. 2019
Letní prázdniny

Státní závěrečné zkoušky

Konat státní závěrečnou zkoušku v letním semestru může student, který včas dodržel předepsané termíny. Jestliže student nestihne včas odevzdat závěrečnou práci, může ji odevzdat do konce zkouškového období, tedy do 28. 6. 2019. V takovém případě ale bude moct jít k SZZ až v dalším semestru.

Bakalářské státní závěrečné zkoušky

do 16. 5. 2019 (čtvrtek)
Přihlášení k BSZZ
Odevzdání bakalářské práce
do 6. 6. 2019 (čtvrtek)
Kontrola splnění studijního plánu (student si může zkontrolovat a uzavřít studijní plán pomocí KOS, po uzavření není možné měnit ani přidávat klasifikaci)
do 10. 6. 2019 (pondělí)
Odevzdání hodnocení vedoucím práce a posudku oponentem
17.–28. 6. 2019
Bakalářské státní závěrečné zkoušky (Studijní oddělení informuje studenty a členy zkušebních komisí o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů)
10. a 11. 9. 2019 (úterý a středa)
Promoce v Betlémské kapli

Magisterské státní závěrečné zkoušky

do 9. 5. 2019 (čtvrtek)
Přihlášení k MSZZ
Odevzdání diplomové práce
do 30. 5. 2019 (čtvrtek)
Kontrola splnění studijního plánu (student si může zkontrolovat a uzavřít studijní plán pomocí KOS, po uzavření není možné měnit ani přidávat klasifikaci)
do 3. 6. 2019 (pondělí)
Odevzdání hodnocení vedoucím práce a posudku oponentem
10.–14. 6. 2019
Magisterské státní závěrečné zkoušky (Studijní oddělení informuje studenty a členy zkušebních komisí o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů)
10. a 11. 9. 2019 (úterý a středa)
Promoce v Betlémské kapli


Poslední změna: 5.9.2019, 9:35