Časový plán akademického roku 2018/2019

Dne 11. 5. 2018 vyhlásil děkan Časový plán akademického roku 2018/2019. Časový plán se dále dělí na časový plán bakalářského a magisterského studia, přijímacího řízení do bakalářského a magisterského programu a doktorského studia.

Bakalářské a magisterské studium

Časový plán bakalářského a magisterského studia 2018/2019 určuje začátek akademického roku na 1. 10. 2018 a konec na 22. 9. 2019. Dále určuje délku jednotlivých semestrů, výuky, zkouškových období a prázdnin. Také obsahuje informace akcích typických pro bakalářský a magisterský program – imatrikulace, promoce, předběžné zápisy, období řádných zápisů a státních závěrečných zkoušek.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Přihlášku ke studiu lze podat 1. 12. 2018 – 31. 3. 2019. Doložit příslušné vzdělání musí uchazeč do 20. 6. 2019. Přijímací zkouška se bude konat 12. 6. 2019. Zápis do studia se uskuteční 27. 6. 2019.

Doktorské studium

Časový plán doktorského studia pro akademický rok 2018/2019 určuje trvání zimního semestru na 1. 10. 2018 – 17. 2. 2019 a letního na 18. 2. – 22. 9. 2019. Zápis do zimního semestru se koná 3. 9. 2018 a 4. 2. 2019 je zápis do letního semestru.Poslední změna: 14.2.2019, 14:42