Časový plán akademického roku 2017/2018

Dne 14. 6. 2017 vyhlásil děkan Časový plán akademického roku 2017/2018. Časový plán se dále dělí na časový plán bakalářského a magisterského studia, přijímacího řízení do bakalářského a magisterského programu a doktorského studia.

Bakalářské a magisterské studium

Časový plán bakalářského a magisterského studia 2017/2018 určuje začátek akademického roku na 1. 10. 2017 a konec na 30. 9. 2018. Dále určuje délku jednotlivých semestrů, výuky, zkouškových období a prázdnin. Také obsahuje informace akcích typických pro bakalářský a magisterský program – imatrikulace, promoce, předběžné zápisy, období řádných zápisů a státních závěrečných zkoušek.

Přijímací řízení pro rok 2018/2019

Všechny důležité termíny a data přijímacího řízení shrnují jednotlivé časové plány. Přihlášku ke studiu lze podat 1. 1. – 31. 3. 2018. Doložit příslušné vzdělání musí uchazeč do 21. 6. 2018. Přijímací zkouška se bude konat 13. 6. 2018. Zápis do studia se uskuteční 28. 6. 2018.

Doktorské studium

Byl vyhlášen Časový plán doktorského studia pro akademický rok 2017/2018. Zápis do zimního semestru se koná 4. 9. 2017. Zimní semestr trvá 1. 10. 2017 – 18. 2. 2018. Zápis do letního semestru se koná 1. 2. 2018. Letní semestr trvá 19. 2. – 30. 9. 2018.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Miroslav Balík, Ph.D., miroslav.balik@fit.cvut.czProděkan pro studium a pedagogickou činnost


Poslední změna: 11.5.2018, 17:40