Časový plán akademického roku 2016/2017

Dne 23. 3. 2016 vyhlásil děkan Časový plán akademického roku 2016/2017. Časový plán se dále dělí na časový plán bakalářského a magisterského studia, přijímacího řízení do bakalářského a magisterského programu a doktorského studia.

Bakalářské a magisterské studium

Časový plán bakalářského a magisterského studia 2016/2017 určuje začátek akademického roku na 1. 10. 2016 a konec na 30. 9. 2017. Dále určuje délku jednotlivých semestrů, výuky, zkouškových období a prázdnin. Také obsahuje informace akcích typických pro bakalářský a magisterský program – imatrikulace, promoce, předběžné zápisy, období řádných zápisů a státních závěrečných zkoušek.

Přijímací řízení pro rok 2017/2018

Všechny důležité termíny a data přijímacího řízení shrnují jednotlivé časové plány. Přihlášku ke studiu lze podat 6. 1. – 31. 3. 2017. Doložit příslušné vzdělání musí uchazeč do 23. 6. 2017. Přijímací zkouška se bude konat 23. 6. 2017. Zápis do studia se uskuteční 30. 6. 2017.

Doktorské studium

Byl vyhlášen Časový plán doktorského studia pro akademický rok 2016/2017. Zápis do zimního semestru se koná 1. 9. 2016. Zimní semestr trvá 1. 10. 2016 – 19. 2. 2017. Zápis do letního semestru se koná 1. 2. 2017. Letní semestr trvá 20. 2. – 30. 9. 2017.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Miroslav Balík, Ph.D., miroslav.balik@fit.cvut.czProděkan pro studium a pedagogickou činnost


Poslední změna: 11.5.2018, 17:50