Co zařídit

Uživatelské účty

Více informací o účtu a heslech najdeš na webu http://man.fit.cvut.cz.

Heslo ČVUT:

Na ČVUT používáme jednotného „Hesla ČVUT", které využiješ společně se svým uživatelským jménem ke všem vstupům do systémů. Používá se na:

  • vstup do KOSu,
  • nastavení dalších hesel,
  • přihlašování do e-mailu,
  • přihlášení do webu ÚTVS (Ústav tělesné výchovy a sportu) pro zapsání TV,
  • volení akademického senátu,
  • atd.

Více informací o „Heslu ČVUT" najdeš na stránce webu http://man.fit.cvut.cz.

Studenti, kteří jsou nově na ČVUT budou po zápise moci k vytvoření nového hesla a zjištění svého uživatelského jména použít aplikaci První heslo: https://usermap.cvut.cz/first-password/login.

Systémové heslo: 

Heslo si zjisti ještě před první hodinou, bude se ti hodit. Používá se totiž pro první přihlášení do nezávislých počítačových systémů, které budeš během studia používat. Počáteční hodnotu systémového hesla najdete v aplikaci ICT profil, kam se přihlásíš pomocí uživatelského jména a „Hesla ČVUT".

Wifi - heslo pro Eduroam

Eduroam je Wi-fi síť v areálu školy. Až budete v jejím dosahu bude se vám hodit zjistit si, jak se k ní můžete připojit. Podívejte se na podrobnější informace na webu http://man.fit.cvut.cz.

Usermap:

https://usermap.cvut.cz/ 
Web je rejstříkem lidí na ČVUT. Jako student můžeš vyhledat informace (místnost, telefon, e-mail, atd.) o zaměstnancích ČVUT. Po prohlášení uživatelským jménem a „Heslem ČVUT" si zde také můžeš informace o své osobě doplnit a upravit. Změnit zde můžeš také svoje „Heslo ČVUT“. Studentům FIT ČVUT doporučujeme nastavovat Eduroam a jeho heslo podle pokynů na http://man.fit.cvut.cz.

KOS

https://kos.cvut.cz
Studijní informační systém KOS slouží k zapisování předmětů, vytváření rozvrhů (to se studentů 1. ročníku BSP zatím netýká) a následně k zapisování tvých známek učiteli. Máš zde tedy kompletní předmět o odstudovaných předmětech a dle zvoleného oboru se také můžeš podívat, jaké předměty ti k dokončení studia chybí.

Elektronická pošta

Elektronická pošta je důležitým a často používaným nástrojem pro komunikaci mezi pracovníky fakulty a studenty. Adresa uživatele má tvar username@fit.cvut.cz. Více informací o používání a jak se do tvého fakultního emailu dostaneš najdeš na webu http://man.fit.cvut.cz/.

Moodle

https://moodle.fit.cvut.cz/ 
Systém slouží k umísťování studijních materiálů a informací k jednotlivým předmětům. Najdeš zde podmínky pro splnění předmětů a u některých předmětů se sem zapisují také body z průběžných testů a úkolů během semestru. Pokud jsou materiály či klasifikace někde jinde, v Moodlu najdeš příslušné odkazy.

Wiki fakulty: 

http://www.fit-wiki.cz/
Stránka od studentů pro studenty, která se ti určitě bude hodit. Do stránky se provádí speciální registrace.
UPOZORNĚNÍ: WIKi FITu je pouze studentský portál pro výměnu informací a usnadnění studia. Nejedná se tedy o oficiální informační zdroj.

Průkaz studenta

https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/prukaz-typu-student/
Průkaz studenta budete potřebovat při celé řadě příležitostí. Například při vstupu do budov a učeben, včetně počítačové učebny v NTK. Průkaz lze získat ve Vydavatelství průkazů ČVUT. Abys nemusel stát dlouhé fronty, doporučujeme se na vyzvednutí průkazu objednat. Doporučujeme zvolit kartu ISIC, která vám umožní další slevy a výhody, které v kulturním městě, jako je Praha, určitě využijete.

Zapsání TV: 

http://www.utvs.cvut.cz/vyuka.html
Více info o tělocviku najdeš na hlavní stránce Nováčka.

Koleje: 

https://www.suz.cvut.cz/koleje
Koleje ČVUT spadají pod Správu účelových zařízení ČVUT. Na těchto kolejích budete mít jako studenti ČVUT vždy přednost před studenty ostatních škol a jako student prvního ročníku máte kolej zaručenou. Scénář ubytování, ubytovací řád, podmínky, atd. najdete na webu SÚZ Informace a dokumenty. Důležitý pro vás také jistě bude ceník kolejného, jelikož koleje mají různou kvalitu vybavení a velikostí pokojů, od čehož se výsledná cena odvíjí. Uzávěrka přijímání žádostí o ubytování na koleji do 1. kola přidělování kolejí je 13. 8. 2018. Žádost o ubytování na kolej si tedy podej včas.

Menzy a buffety:

http://agata.suz.cvut.cz/jidelnicky/index.php
https://www.suz.cvut.cz/menzy
http://student.cvut.cz/zivot-na-cvut/stravovani/

Pro návštěvu menzy nebo bufetu nepotřebujete nic víc než fukční průkaz studenta ČVUT. Samozřejmě můžeš všude platit hotově, ale pak nedostaneš přídavek na stravu. Studenti mají příspěvek na 3 jídla denně, v bufetech jsou dotovány bagety (všude tak najdeš dvě cenové kategorie). Nejbližší menzou je Studentský dům. Poblíž pak najdeš také menzu Masarykovy koleje a Technickou menzu. Studenti FIT také hojně využívají bufet na Fakultě stavební, která je hned vedle naší budovy (sdílíme s ní nejvyšší budovu kampusu - A) a lze se k němu dostat suchou nohou chobotem mezi budovami. Bufet naleznete pokud se vydáte vlevo od turniketů vstupu do Fakulty stavební (tedy půjdete pořád rovně, pokud půjdete z chobotu mezi budovami).

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Miroslav Balík, Miroslav.Balik@fit.cvut.cz


Poslední změna: 7.3.2019, 11:59