Rozvrh a zápis - zimní semestr 2019/2020

První ročník

Výuka

Kde: V nové budově ČVUT a sousední budově A v ulici Thákurova 9.
Kdy: Každou sobotu od 12. 10. včetně do 21. 12. 2019 včetně. Celkem 11 vyučovacích sobot.
Zkoušky: Zkoušky ze všech předmětů budete moci skládat v zimním zkouškovém období od 6. 1. 2020 do 15. 2. 2020.

Rozvrh

Rozvrh pro první ročník: Rozvrh-1-r-ZS-2019-20.pdf a Rozvrh-1-r-ZS-2019-20.xlsx. Rozdělení do paralelek cvičení bude proveden během prvního týdnu semestru.

Zápis

Všechny povinné předměty z následující tabulky musíte mít zapsané v KOSu (tento zápis by měl proběhnou automaticky).

Předměty a vyučující

Kód předmětu Název předmětu Přednášející
BIK-ZMA Základy matematické analýzy Petr I.
BIK-MLO Matematická logika Klouda K.
BIK-PA1 Programování a algoritmizace 1 Vogel J.
BIK-PAI Právo a informatika Kučera Z.
BIK-PS1 Programování v shellu 1 Čermák I.
BIK-CAO Číslicové a analogové obvody Hyniová K.

Druhý ročník

Výuka

Kde: V nové budově ČVUT a sousední budově A v ulici Thákurova 9.
Kdy: Každou sobotu od 12. 10. včetně do 21. 12. 2019 včetně. Sobota 16. 11. bude (částečně) zkoušková.
Půlsemestry: Semestr bude volně rozdělen do dvou půlsemestrů, první od 12. 10. do 9. 11. a druhý od 23. 11. do 21. 12. 2019.
Zkoušky: Zkoušky ze všech předmětů budete moci skládat v zimním zkouškovém období od 6. 1. 2020 do 15. 2. 2020. Navíc je možnost složit si vybrané zkoušky z prvního půlsemestru o zkouškové sobotě 16. 11. 2019.

Rozvrh

Rozvrh pro druhý ročník: Rozvrh-2-r-ZS-2019-20.pdf a Rozvrh-2-r-ZS-2019-20.xlsx.

Zápis

Zapsat si můžete předměty z následující tabulky, případně neabsolvované předměty z prvního ročníku a také volitelné předměty uvedené níže u třetího ročníku. Je také možné si zapsat volitelné předměty z denního studia - postup je popsán níže.

Všechny předměty jsou vypsané v KOSu. Je nevyhnutelné, že se budou některé předměty (nepovinné a z různých oborů nebo ročníků) v rozvrhu krýt. Při zápisu nezapomeňte, že je optimální mít zapsáno cca 30 kreditů za semestr.

Předměty a vyučující

Kód předmětu Název předmětu Přednášející Povinné pro obor
BIK-ZDM Základy diskrétní matematiky Pernecká E. všechny
BIK-AAG Automaty a gramatiky Guth O. všechny
BIK-PPA Programovací paradigmata Janoušek J. WSI
BIK-AG1 Algoritmy a grafy 1 Chludil J. všechny
BIK-TJV Technologie Java Guth O. WSI
BIK-ADW.1 Administrace OS Windows Kašpar J. BIT
BIK-APS.1 Architektury počítačových systémů Štepanovský M. BIT

Třetí ročník

Výuka

Kde: V nové budově ČVUT a sousední budově A v ulici Thákurova 9.
Kdy: Každou sobotu od 12. 10. včetně do 21. 12. 2019 včetně. Sobota 16. 11. bude (částečně) zkoušková.
Půlsemestry: Semestr bude volně rozdělen do dvou půlsemestrů, první od 12. 10. do 9. 11. a druhý od 23. 11. do 21. 12. 2019.
Zkoušky: Zkoušky ze všech předmětů budete moci skládat v zimním zkouškovém období od 6. 1. 2020 do 15. 2. 2020. Navíc je možnost složit si vybrané zkoušky z prvního půlsemestru o zkouškové sobotě 16. 11. 2019.

Rozvrh

Rozvrh pro třetí ročník: Rozvrh-3-r-ZS-2019-20.pdf a Rozvrh-3-r-ZS-2019-20.xlsx.

Zápis

Zapsat si můžete předměty z následující tabulky, případně neabsolvované předměty z druhého (prvního) ročníku a také volitelné předměty uvedené níže. Předmět BIK-EMP bude vypsán v letním semestru.

Všechny předměty jsou vypsané v KOSu. Je nevyhnutelné, že se budou některé předměty (nepovinné a z různých oborů nebo ročníků) v rozvrhu krýt. Pokud chcete v tomto akademickém roce ukončit bakalářské studium, nezapomeňte, že za celé studium musíte získat alespoň 180 kreditů.

Je také možné si zapsat volitelné předměty z denního studia - postup je popsán níže.

Předměty a vyučující

Kód předmětu Název předmětu Přednášející Povinné pro obor
BIK-PST Pravděpodobnost a statistika Vašata D. všechny
BIK-SI1.2 Softwarové inženýrství I Mlejnek J. BIT
BIK-SI2.3 Softwarové inženýrství 2 Mlejnek J. WSI
BIK-SP2.1 Softwarový týmový projekt 2 Mlejnek J. WSI
BIK-KOM Konceptuální modelování Ryant I. WSI
BIK-OOP Object-Oriented Programming Křikava F. WSI
BIK-HWB Hardwarová bezpečnost Buček J. BIT
BIK-SSB Systémová a síťová bezpečnost Smítka J. BIT

Volitelné předměty

V zimním semestru 2019/20 je pro kombinovanou výuku třetího ročníku rozvrhován jeden volitelný předmět: BIK-MGA (viz tabulka).

Kód předmětu Název předmětu Přednášející
BIK-MGA Multimediální a grafické aplikace Bařinka L.

Případné dotazy směřujte na daniel.vasata@fit.cvut.cz.

Často kladené dotazy


Otázka: Je možné si zapsat předměty z denního studia?

Odpověď: Ano, je to možné, ale postupujte prosím podle následujících instrukcí.

1. vyberte si předmět z denního studia, který si chcete zapsat.

    - kdy se předmět učí a kdo jej učí, zjistíte zde: https://timetable.fit.cvut.cz/
    - náplň předmětu je popsána v bílé knize: http://bk.fit.cvut.cz/cz/prehled.html

2. domluvte se s vyučujícím tohoto předmětu, jestli má pro Vás kapacity, příp. na nějakém individuálním přístupu

3. pokud Vás tento vyučující do výuky připustí, získejte od něho nějaké potvrzení
    - stačí mít vytištěný email, příp. podepsaný papír příslušného znění (obecná žádost ze stud. odd., apod.)

4. s tímto potvrzením zajděte na studijní a tam Vám zápis provedou standardní cestou

Důležité:
- zápis předmětů je možno měnit pouze 14 dní po začátku semestru
- pokud si zapíšete volitelný předmět a neabsolvujete jej, není nutné si jej zapisovat znovu a nehrozí Vám vyloučení

 


 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Ing. Daniel Vašata, daniel.vasata@fit.cvut.cz


Poslední změna: 30.10.2019, 23:16