Imatrikulace

Pan děkan doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., a pan proděkan Ing. Miroslav Balík, Ph.D., zvou studenty na imatrikulaci – slavnostní přijetí studenta do akademické obce vysoké školy. Imatrikulace studentů prvního ročníku bakalářského studia se uskuteční 3. 10. 2018 v Betlémské kapli. Imatrikulace probíhá ve dvou termínech od 11:30 a od 13:00. Studenti jsou do termínů rozřazeni podle čísel studijních skupin.

Studenti by se měli dostavit 30 minut před svým termínem imatrikulace. Ostatní návštěvníci mohou přijít těsně před příslušným začátkem. Slavnostní obřad bude trvat asi 60 minut.

Studenti jsou rozřazeni podle podle čísla své studijní skupiny do dvou termínů:

  • termín od 11:30 – skupiny: 5, 7–11, 16–24, 30,
  • termín od 13:00 – skupiny: 1–4, 6, 12–15, 25–29, 31, 32.

Pokud se chtějí zúčastnit studenti kombinovaného studia, mohou si termín zvolit podle svých potřeb. Imatrikulace není povinná, pokud se nemůžete dostavit, nemusíte se omlouvat. V době příslušné Imatrikulace odpadá výuka. Výuka před a po imatrikulaci zůstává.Poslední změna: 14.2.2019, 14:33