Výuka angličtiny

Mezi povinné předměty bakalářského studijního programu Informatika patří Zkouška z angličtiny, kterou student prokazuje znalost angličtiny. Tento předmět je možné realizovat třemi různými cestami:

  1. student již anglicky umí a znalosti může doložit certifikátem,
  2. student se připravuje s podporou fakulty,
  3. student se připraví sám a jde pouze ke zkoušce.

 

Pro kombinovanou formu výuky platí stejná pravidla, kontaktní výuka probíhá pouze v pracovní dny, tedy pokud chtějí studenti kombinované formy studovat angličtinu v kurzech pořádaných Kabinetem jazyků Fakulty architektury (dále jen KJ FA), musí je navštěvovat s prezenčními studenty.

 

1. Student již anglicky umí a znalosti může doložit certifikátem

Externí certifikát musí být alespoň na úrovni B2 Evropského referenčního rámce. Přehled uznávaných certifikátů splňujících tento požadavek naleznete zde (PDF). Uznává proděkan pro studijní a pedagogickou činnost FIT na základě písemné žádosti na předepsaném formuláři podaném na studijní oddělení FIT.

V počátku roku 2014 se stala FIT certifikovaným zkušebním centrem společnosti ETS Global. Pro naše studenty pořádá zpoplatněný test TOEIC® Listening and Reading (za 300,- Kč). Výsledek testu je z hlediska uznávání absolvování zkoušky z angličtiny ekvivalentní certifikátu TOEIC Listening and Reading. Student si může do dvou let od absolvování testu požádat na STO FIT o vydání oficiálního certifikátu společnosti ETS Global. Certifikát mu bude vydán po úhradě poplatku 1500,- Kč. Přihlásit na test se můžete zde.

 

2. Student se připravuje s podporou fakulty

Výuku angličtiny zajišťuje pro FIT Kabinet jazyků FA, výuku se snažíme umisťovat do našich prostor či do prostor v Nové budově ČVUT Kabinet jazyků zajišťuje i výuku odborné angličtiny zaměřené na Informatiku (kurzy BI-A2Z a BI-A2L).

Student se připravuje v kurzech zapisovaných od začátečníků (BI-A0Z, BI-A0L) přes mírně pokročilé BI-A1Z, BI-A1L) až po pokročilé kurzy (BI-A2Z,BI- A2L). Všechny kurzy hradí FIT. Rozřazení studentů podle jejich znalostí provádí studenti individuálně na základě svých znalostí. Jako pomůcku mohou využít test zpřístupněný na stránkách předmětu BI-ANG.

Po absolvování kurzu BI-A2L může student absolvovat zkoušku s kódem BI-ANG.

 

3. Student se připraví sám a jde pouze ke zkoušce

Student si zapíše zkoušku BI-ANG1 a zkoušku skládá v KJ FA. Bližší informace naleznete na webových stránkách předmětů na webovém prostoru https://edux.fit.cvut.cz.

 Poslední změna: 27.1.2017, 17:57