Studijní oddělení

Na Studijním oddělení řeší bakalářští a magisterští studenti se svojí studijní referentkou běžnou administrativu spojenou se studiem. S problémy spojenými se studiem, s návrhy studijních plánů pro studium v zahraničí a s dalšími studijními záležitostmi je možné kontaktovat proděkana pro studijní a pedagogickou činnost.

Úřední hodiny

Studijní oddělení je možné navštívit během úředních hodin. Jiný termín návštěvy lze domluvit e-mailem u své studijní referentky. Schůzku s proděkanem pro studijní a pedagogickou činnost je nutné nejdříve domluvit e-mailem.

Úřední hodiny v období letních prázdnin (1. 7. – 1. 9. 2019)
Jiný termín je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem se svojí studijní referentkou.
Referentka pro SZZ má úřední hodiny pouze po předchozí domluvě.
Studijní oddělení
Středa 09:00–11:30 12:00–14:00
Úřední hodiny během akademického roku
Studijní oddělení Referentka pro SZZ
Pondělí 13:00–15:00
Úterý 10:00–12:00 09:00–12:00
Středa 09:30–11:30 13:30–15:30
Čtvrtek 10:00–12:00 09:00–12:00 15:00–17:00
Pátek

Zaměstnanci

Běžnou administrativu spojenou se studiem řeší studenti se svojí studijní referentkou. Studenti s příjmením začínajícím ⟨A, Kal⟩ mají přidělenou Hanu Křížovou, studenti s příjmením začínajícím trojicí písmen z intervalu ⟨Kam, Ple⟩ mají přidělenou Giselu Tufkovou a ostatní studenti ⟨Plí, Ž⟩ mají jako svou studijní referentku Ludmilu Facer.

Zdeněk Muzikář - profile

Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.

Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

Schůzku je nutné nejdříve domluvit e-mailem

Ivana Dolejšová - profile

Ivana Dolejšová

Vedoucí Studijního oddělení

Agenda poplatků, stipendíí a celoživotního vzdělávání

Hana Křížová - profile

Hana Křížová

Referentka pro studenty A–Kal

Agenda studentů přijíždějících v rámci programu Erasmus

Nobody - profile

Ing. Gisela Tufková

Referentka pro studenty Kam–Ple

Studenti anglického programu A–K, zástup za P. Kudrnovou

Ludmila Facer - profile

Ludmila Facer

Referentka pro studenty Plí–Ž

Studenti anglického programu L–Z

Libuše Pochová - profile

Libuše Pochová

Referentka pro státní závěrečné zkoušky

Alena Libánská - profile

Mgr. Alena Libánská, Ph.D.

Referentka pro státní závěrečné zkoušky a fakultní správkyně systému KOS

Sekretářka Katedry softwarového inženýrství

Ivan Halaška - profile

Ing. Ivan Halaška

Fakultní správce systému KOS

Odborný asistent na Katedře softwarového inženýrství

Nobody - profile

Zdeňka Kutinová

Agenda poplatků, stipendií a celoživotního vzdělávání

Kontakt

Studijní oddělení sídlí ve 3. patře Nové budovy ČVUT. Referentku pro státní závěrečné zkoušky naleznete v 9. patře Budovy A. V případě dotazů týkajících se přijímacího řízení, můžete oddělení kontaktovat na e-mail:

Pro písemný kontakt využijte adresu:

  1. České vysoké učení technické v Praze
  2. Fakulta informačních technologií
  3. Studijní oddělení
  4. Thákurova 9
  5. 160 00 Praha 6
  6. Česká republika


Poslední změna: 3.7.2019, 12:40