Cena Wernera von Siemense

Cena Wernera von Siemense je soutěží pro studenty, mladé vědce, pedagogy a vedoucí prací. Je možné přihlásit absolventskou práci nebo výzkumný projekt a získat tak finanční odměnu, mediální publicitu práce a nové kontakty. Cílem soutěže je snaha o zintenzivnění dialogu mezi akademickým a soukromým sektorem v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a vzdělávání.

Současný ročník

Byl vyhlášen 21. ročník vědecké soutěže Cena Wernera von Siemense. Zájemci mohou přihlásit svoji diplomovou nebo dizertační práci. Do soutěže lze přihlásit práce obhájené v období 1. 1. 2017 – 25. 11. 2018. Autoři nejlepších prací získají finanční odměny v řádu statisíců korun. Termín pro podání přihlášek je do 25. 11.

Zájemci se mohou utkat o vítězství ve čtyřech kategoriích nebo třech zvláštních oceněních:

  • Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
  • Nejlepší pedagogický pracovník
  • Nejlepší diplomová práce
  • Nejlepší dizertační práce
  • Zvláštní cena 1 – ocenění za překonání překážek při studiu
  • Zvláštní cena 2 – ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce
  • Zvláštní cena 3 – nejlepší absolventská práce zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0

Peněžitou odměnu lze získat i za nominaci vítěze.

Oceněná práce z FIT

Vitezove Ceny Siemens 2014

V roce 2014 získal třetí místo v kategorii nejlepší dizertační práce Ing. Petr Procházka, Ph.D. Jeho dizertační práce Natural Language Compression using Byte Codes se zabývá návrhy efektivní a rychlé komprese přirozeného jazyka. Jedná se o aktuální problém řešený např. v oblasti webových vyhledávačů, které potřebují ukládat enormní množství textu, ve kterém musejí velmi rychle vyhledávat zadaná klíčová slova. Vedoucím oceněné práce byl prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.

Minulé ročníky

V předchozích devatenácti ročnících Ceny Wernera von Siemense bylo oceněno již 312 studentů, pedagogů a vědců. Formou finančních odměn vítězové obdrželi částku přesahující dohromady osm milionů korun.

Cena Wernera von Siemense 2017
Byl vyhlášen 20. ročník vědecké soutěže Cena Wernera von Siemense. Do soutěže je možné přihlašovat absolventské práce obhájené v období 1. 1. 2016 – 26. 11. 2017. Autorům vítězných prací a projektů bude rozdělen celkem 1 milion Kč. Termín pro podání přihlášky je stanoven do 27. 11.
Cena Wernera von Siemense 2016
Společnost Siemens vyhlásila již 19. ročník soutěže Cena Wernera von Siemense. Autoři nejlepších prací získají finanční odměny v celkové výši přes 1 milion korun. Termín pro podání přihlášky je stanoven do 25. 11.
Cena Wernera von Siemense 2015
Byl vyhlášen 18. ročník Ceny Wernera von Siemense. Soutěž je určena pro autory studentských prací a výzkumných projektů nebo pro pedagogy. Vítězové si rozdělí přes 1 milion korun. Termín pro podání přihlášky je stanoven do 10. 11.
Ročníky v období 2012–2014
Cena Wernera von Siemense 2014
Cena Wernera von Siemense 2013
Cena Wernera von Siemense 2012

O organizátorech

Soutěž vyhlašuje společnost Siemens s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR. Soutěž se koná pod záštitou Úřadu vlády ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Bc. Veronika Dvořáková, veronika.dvorakova@fit.cvut.czPR referentka


Poslední změna: 29.10.2018, 11:38