Soutěže

Naše fakulta vyhlašuje soutěže pro členy akademické obce, ale i pro zájemce o studium. Pro středoškolské studenty probíhá Fiťácký informatický korespondenční seminář. Studenti mohou přihlásit svou závěrečnou práci např. na Cenu Wernera von Siemense nebo za ni získat Cenu děkana. Dále fakulta vypisuje soutěže zaměřené na návrh designu a mnohé další.

Fiťácký informatický korespondenční seminář

Fiťácký informatický korespondenční seminář, zkráceně FIKS, je soutěž určená pro středoškolské studenty zajímající se o informatiku, matematiku a programování. Studenti řeší zajímavé algoritmické úlohy a dostávají zpětnou vazbu a srovnání s dalšími řešiteli. Pro ty nejlepší je připraveno zakončení přímo na Fakultě informačních technologií. Úspěšní řešitelé mohou být také přijati do bakalářského studia bez přijímací zkoušky.

Ocenění pro závěrečné práce

Psaní závěrečné práce lze pojmout i soutěžně. Svou diplomovou nebo dizertační práci může student přihlásit na prestižní Cenu Wernera von Siemense, IT SPY či Cenu Edwards. Soutěžícím může přinést nové vědecké kontakty, mediální publicitu práce i finanční odměnu. Student může také získat Cenu děkana za vynikající závěrečnou práci. Podmínky stanovuje Statut ceny děkana FIT za vynikající závěrečnou práci.

Vyhlášení Ceny Wernera von Siemense 2019
Byl vyhlášen 22. ročník vědecké soutěže Cena Wernera von Siemense. Zájemci mohou přihlásit svoji diplomovou nebo dizertační práci. Do soutěže lze přihlásit práce obhájené v období 1. 1. 2018 – 30. 11. 2019. Autorům vítězných prací a projektů bude rozděleno téměř půl milionu korun. Termín pro podání přihlášek je do 30. 11.

Fakultní soutěže

Fakulta vyhlašuje nepravidelně soutěže zaměřené zejména na návrh grafiky, designu nebo fotografii. Zúčastnit se mohou zpravidla studenti a zaměstnanci ČVUT. Dále se každý rok na fakultě vyhlašuje anketa FIŤák roku, ve které studenti a zaměstnanci volí nejlepšího studenta, učitele a zaměstnance fakulty.

Proběhlé fakultní soutěže:

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Bc. Veronika Dvořáková, veronika.dvorakova@fit.cvut.czPR manažerka


Poslední změna: 16.9.2019, 9:44