Vyhlášení Ceny Wernera von Siemense

Vyhlášení Ceny Wernera von Siemense -

Byl vyhlášen 20. ročník vědecké soutěže Cena Wernera von Siemense. Zájemci mohou přihlásit svoji diplomovou nebo dizertační práci. Do soutěže lze přihlásit práce obhájené v období 1. 1. 2016 – 26. 11. 2017. Autoři nejlepších prací získají finanční odměny v celkové výši 1 milion korun. Termín pro podání přihlášek je do 27. 11.Poslední změna: 1.1.1970, 2:00