Magisterský obor Systémové programování, zaměření Systémové programování

Získané dovednosti a znalosti

Absolventi zaměření Systémové programování získají pokročilé znalosti v oblasti návrhu a implementace systémových částí programů, jako jsou překladače, interpretry, runtime prostředí pro běh aplikací. Rozumí HW struktuře počítače, OS a jeho vazbě na aplikační programové vybavení, a to jak pro pracovní stanice, tak i pro servery a vestavěné systémy (programy do mobilů). Mají znalosti nízkoúrovňového programování (programování ovladačů, rozšiřujících modulů) a zvládají algoritmy pro efektivní zpracování informací v systému (vyhledávání, komprimace, deklarativní specifikace systémových úloh).

Popis uplatnění v oboru

Absolventi zaměření Systémové programování najdou uplatnění na pozicích programátorů, kteří vyvíjejí systémově závislé části programového vybavení, informačních systémů nebo operačních systémů (ovladače, démony). Stejně dobře se uplatní jako pokročilí správci složitých počítačových systémů, navíc budou schopni analyzovat nestandardní požadavky a problémy a navrhovat a realizovat jejich řešení. Absolventi budou detailně obeznámeni s principy a vnitřní strukturou překladačů programovacích jazyků tak, že budou schopni takový překladač navrhnout a zkonstruovat a využít těchto obecných formálních nástrojů pro řadu dalších úloh na úrovni systémového programového vybavení.

Oborové předměty

  • Efektivní vyhledávání v textech (MI-EVY)
  • Syntaktická analýza a překladače (MI-SYP)
  • Funkcionální a logické programování (MI-FLP)
  • Generování kódu (MI-GEN)
  • Komprese dat (MI-KOD)
  • Bezpečnost a bezpečné programování (MI-BPR)
  • Runtime systémy (MI-RUN)
Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 


Poslední změna: 8.10.2019, 11:20