Katedra informační bezpečnosti

Katedra informační bezpečnosti se zaměřuje na kryptologii, síťovou a systémovou bezpečnost, návrh bezpečného hardware či numeriku. Katedra vyučuje praktické i teoretické základy ICT bezpečnosti potřebné při řešení bezpečnostních aspektů softwarového i hardwarového návrhu. Studenti se v rámci předmětů vyučovaných katedrou seznámí s kryptologickými principy nebo se způsoby detekce útoků v počı́tačových sı́tı́ch.

Výzkumná činnost

Výzkum se týká mnoha oblastí bezpečnosti z teoretické i praktické stránky. Katedra je zapojena do projektů v rámci Výzkumného centra informatiky (RCI). Pro výzkum má katedra k dispozici několik moderních laboratoří.

Kryptologie
Kryptoanalýza šifer, reverzní inženýrství, metody analýzy pomocí postranních kanálů
Kryptografie
Algoritmy pro kryptografii, steganografie, návrh algoritmů pro speciální kryptografický hardware, akcelerátory
Síťová a systémová bezpečnost
Detekce malware, metody reverzního inženýrství, forenzní analýza, etické hackování, výzkum metod pro detekci síťových útoků
Návrh bezpečného hardwaru
Fyzicky neklonovatelné funkce (PUF) a skutečně náhodné generátory (TRNG), výzkum injekce poruch a HW Trojských koňů, bezpečnost vs. spolehlivost
Numerika
Alternativní aritmetiky, numerické metody využívající speciální aritmetiky, numerická matematika

Tyto oblasti jsou předmětem výzkumné práce v několika projektech, skupinách či laboratořích. Katedra je v současnosti zapojena do projektů v rámci RCI v programu Embedded Security. Pod katedru spadají i následující výzkumné skupiny a laboratoře:

Pedagogická činnost

Katedra informační bezpečnosti zaštiťuje předměty týkající se jak softwarové, tak hardwarové bezpečnosti nebo také numeriky pro všechny druhy studijních programů. Pro doktorandy nabízí témata dizertačních prací a školitele. Všechny předměty vyučované katedrou najdete v Bílé knize.

Bakalářské studium

V rámci bakalářského studijního programu Informatika se katedra významně podílí na výuce oboru Bezpečnost a informační technologie. Katedra vyučuje praktické i teoretické základy ICT bezpečnosti potřebné při řešení bezpečnostních aspektů softwarového i hardwarového návrhu.

Kromě povinně oborových předmětů oboru BI-BIT garantuje katedra další předměty. Patří mezi ně například volitelný předmět Etické hackování (BI-EHA) nebo povinný předmět všech bakalářských studentů s názvem Bezpečnost (BI-BEZ).

Magisterské studium

V magisterském studijním programu Informatika garantuje katedra obor Počítačová bezpečnost. Výuka je zaměřena na zkoumánı́ a vývoj bezpečných informačnı́ch a komunikačnı́ch systémů. Studenti se seznámí s kryptologickými principy nebo se způsoby detekce útoků v počı́tačových sı́tı́ch.

Kromě povinných předmětů výše zmíněného oboru garantuje katedra i další povinně volitelné či volitelné předměty:

Doktorské studium

Jelikož se doktorský studijní program nečlení na obory, je možné oslovit školitele s nápadem na téma dizertační práce týkající se některé z výzkumných činností této katedry. Seznam všech vypsaných témat dizertačních prací je dostupný na samostatné stránce. Katedra také zajišťuje několik doktorských předmětů:

Kontakt

Katedra informační bezpečnosti sídlí v 11. patře Budovy A – Thákurova 7, Praha 6. Vedoucím katedry je prof. Róbert Lórencz a sekretářkou Ivana Holíková. Seznam všech zaměstnanců katedry je dostupný buď na stránce Zaměstnanci, nebo v systému UserMap.

Róbert Lórencz - profile

prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.

Vedoucí Katedry informační bezpečnosti

Profesor na Katedře informační bezpečnosti

Ivana Holíková - profile

Ivana Holíková

Sekretářka Katedry informační bezpečnosti

Jiří Buček - profile

Ing. Jiří Buček, Ph.D.

Zástupce vedoucího Katedry informační bezpečnosti

Odborný asistent na Katedře informační bezpečnosti

Dana Čermáková - profile

RNDr. Dana Čermáková

Rozvrhářka Katedry informační bezpečnosti

Odborná asistentka na Katedře počítačových systémů

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., robert.lorencz@fit.cvut.czVedoucí Katedry informační bezpečnosti


Poslední změna: 29.10.2018, 15:21