Katedra číslicového návrhu

  • vedoucí: doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. kubatova[@]fit.cvut.cz tel: 2 2435 9840
  • sekretariát: Ivana Holíková, Ivana.Holikova@fit.cvut.cz tel: 2 2435 9832

 

Výzkumné zaměření

KČN je zaměřena na návrh procesorů, vestavných řídících počítačů a počítačových komunikačních systémů, na vývoj programů pro speciální číslicová zařízení a pro ovládání jejich rozhraní směrem k uživatelům nebo jiným zařízením, na vývoj algoritmů, implementovaných na hranici hardware a software (HW/SW codesign) a optimalizovaných podle konkrétních požadavků na velikost zařízení (plochu čipu nebo programovatelného obvodu), pracovní frekvenci, spotřebu, spolehlivost i rychlost návrhu. Nedílnou součástí návrhů je i používání vhodných formálních modelů (např. Petriho sítí), modelování, emulace, simulace a verifikace. Členové katedry se budou podílet na řešení grantů a výzkumných projektů zaměřených na vývoj spolehlivých systémů na bázi programovatelných obvodů (FPGA) a systémů na čipu (SoC), na diagnostiku, on-line i off-line testování a jeho optimalizace a na návrh a implementaci moderních architektur pro realizaci procesorů a kryptografického hardwaru.

Výzkumné skupiny

Výuka BSP Informatika

KČN zajišťuje výuku povinných předmětů Struktury a architektury počítačů (BI-SAP) a Číslicové a analogové obvody (BI-CAO) oborových předmětů oboru Počítačové inženýrství: Jednotky počítačů (BI-JPO), Vestavné systémy (BI-VES), Praktika navrhování obvodů (BI-PNO) a Systémy reálného času (BI-SRC). Katedra pro svoji výzkumnou i výukovou činnost spravuje speciální hardwarovou laboratoř vybavenou nejmodernějšími návrhovými, simulačními a modelovacími nástroji a hardwarovými stavebnicemi (design kity), které je nezbytné administrovat, udržovat a neustále modernizovat.

Lidé

Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon Místnost
Ing. Tomáš Apeltauerdoktorandapelttom@fit.cvut.cz A-1051
Ing. Matěj Bartíkdoktorandmatej.bartik@fit.cvut.cz+420-22435-9725A-1054
Ing. Jan Bělohoubekdoktorandjan.belohoubek@fit.cvut.cz+420-22435-9847A-1051
Ing. Jaroslav Borecký, Ph.D.odborný asistentjaroslav.borecky@fit.cvut.cz+420-22435-9845A-1035
Ing. Tomáš Čejkaodborný asistenttomas.cejka@fit.cvut.cz+420-22435-9704A-956
Ing. Marek Daneldoktorandmarek.danel@fit.cvut.cz A-1051
Ing. Martin Daňhelodborný asistentmartin.danhel@fit.cvut.cz+420-22435-9845A-1035
Ing. Radek Dobiáš, Ph.D., MBAodborný asistentradek.dobias@fit.cvut.cz+420-22435-9846A-1029
doc. Ing. Jiří Douša, CSc.docentjiri.dousa@fit.cvut.cz+420-22435-9844A-1031
Ing. Almotasem Essadoktorandessaalmo@fit.cvut.cz  
doc. Ing. Petr Fišer, Ph.D.docentpetr.fiser@fit.cvut.cz+420-22435-9842A-1022
Ing. Ivo Hálečekdoktorandivo.halecek@fit.cvut.cz+420-22435-9847A-1051
Bc. Jiří Havránekexterní spolupracovníkhavraji6@fit.cvut.cz  
Jaroslav Hlaváčexterní spolupracovníkhlavaj20@fit.cvut.cz  
Ivana Holíkovásekretářkaivana.holikova@fit.cvut.cz+420-22435-9832A-1026
Bc. Otto Hollmannexterní spolupracovníkhollmott@fit.cvut.cz  
Ing. Robert Hülledoktorandrobert.hulle@fit.cvut.cz+420-22435-9847A-1051
doc. Ing. Kateřina Hyniová, CSc.docentkaterina.hyniova@fit.cvut.cz+420-22435-8715A-1033
Bc. Jakub Jančičkaodborný asistentjancijak@fit.cvut.cz A-1329
Ing. Ladislava Smítková Jankůdoktorandladislava.smitkova@fit.cvut.cz+420-22435-8715A-1033
Bc. Tomáš Jánskýexterní spolupracovníkjanskto1@fit.cvut.cz  
Ing. Stanislav Jeřábekdoktorandstanislav.jerabek@fit.cvut.cz A-1051
Bc. Radek Jirešexterní spolupracovníkjiresrad@fit.cvut.cz  
Ing. Miroslav Kalinaexterní spolupracovníkkalinmi2@fit.cvut.cz  
Bc. Zdeněk Kasnerexterní spolupracovníkkasnezde@fit.cvut.cz  
Ing. Filip Kodýtekdoktorandkodytfil@fit.cvut.cz A-1149
Ing. Martin Kohlík, Ph.D.odborný asistentmartin.kohlik@fit.cvut.cz+420-22435-9845A-1035
Ing. Pavel Kubalík, Ph.D.odborný asistentpavel.kubalik@fit.cvut.cz+420-22435-9841A-1037
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.docenthana.kubatova@fit.cvut.cz+420-22435-9840A-1024
Ladislav Macounexterní spolupracovníkmacoulad@fit.cvut.cz  
Ing. Vojtěch Miškovskýdoktorandvojtech.miskovsky@fit.cvut.cz+420-22435-9847A-1051
Vojtěch Nevřelaexterní spolupracovníknevrevoj@fit.cvut.cz  
Dr.-Ing. Martin Novotnýodborný asistentmartin.novotny@fit.cvut.cz+420-22435-8715A-1033
Ing. Petr Petroušexterní spolupracovníkpetr.petrous@fit.cvut.cz  
Ing. Adam Plánskýexterní spolupracovníkplansada@fit.cvut.cz  
doc. Ing. Alois Pluháček, CSc.docentalois.pluhacek@fit.cvut.cz+420-22435-9843A-1031
Ing. Jan Pospíšildoktorandjan.pospisil@fit.cvut.cz+420-22435-9847A-1051
doc. Dipl.-Ing. Dr. techn. Stefan Ratschandocentstefan.ratschan@fit.cvut.cz+420-22435-9846A-1029
Bc. Jan Řezníčekexterní spolupracovníkreznija5@fit.cvut.cz  
doc. Ing. Jan Schmidt, Ph.D.docentjan.schmidt@fit.cvut.cz+420-22435-9842A-1022
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.odborný asistentmiroslav.skrbek@fit.cvut.cz+420-22435-9856A-1029
Bc. Petr Sochaexterní spolupracovníksochapet@fit.cvut.cz  
Bc. Dominik Soukupexterní spolupracovníksoukudom@fit.cvut.cz  
Ing. Filip Štěpánekexterní spolupracovníkfilip.stepanek@fit.cvut.cz+420-22435-9847A-1054
Ing. Marek Švepešexterní spolupracovníkmarek.svepes@fit.cvut.cz  
Bc. Jakub Tauchmanexterní spolupracovníktauchja1@fit.cvut.cz  
Ing. Pavel Vítdoktorandpavel.vit@fit.cvut.cz  
Bc. Tomáš Zimmerhaklexterní spolupracovníkzimmeto1@fit.cvut.cz  
Bc. Matěj Židekexterní spolupracovníkzidekmat@fit.cvut.cz  


Poslední změna: 24.9.2018, 14:41