Informatické večery FIT

Informatické večery FIT - přednáška
Přednáší Ing. Filip Štěpánek z partnerské firmy Accenture

Informatické večery FIT jsou přednáškový cyklus z nejrůznějších oblastí informatiky, který pořádá Fakulta informačních technologií ČVUT. Přednášky českých i zahraničních odborníků jsou určeny nejen studentům a akademickým pracovníkům, ale i veřejnosti se zájmem o informační technologie. Přednášky jsou v českém nebo anglickém jazyce.

Z některých přednášek se pořizuje záznam. Záznamy naleznete ve videoarchivu přednášek FIT, který je přístupný po přihlášení Heslem ČVUT. Dále jsou vybrané přednášky dostupné veřejně na YouTube kanálu fakulty.

Současný semestr

Přednášky v letním semestru 2018/2019 se konají nepravidelně v pondělí od 18:00 do cca 19:30 v prostorách Nové budovy ČVUT v posluchárně T9:107. Vstup je zdarma a bez předchozí registrace. Novinky o přednáškách můžete sledovat i na sociálních sítích pod hashtagem #ITvecer.

8. 4. 2019 – Michal Bocek: Testování systémů s BDD JBehave Support
Přijďte si poslechnout přednášku Michala Bocka, ve které se zaměří na behavior-driven development (BDD). Popíše, jak správně testovat systémy a proč ve společnosti EmbedIT (Zlatý sponzor FIT) zvolili právě JBehave framework. Součástí přednášky bude i krátký live coding.
1. 4. 2019 – Alexandr Maximov: Strasti a slasti dvou verzí Angularu v jednom systému
O dvou verzích frameworku Angular v jedné aplikaci bude přednášet Alexandr Maximov z firmy Profinit EU, která je Zlatým partnerem FIT. Popíše, jak s těmito překotně vyvíjejícími se framewokry pracovat nebo jak postupně bez výpadku přejít na novější verzi.
25. 3. 2019 – Jim Fenton: Ověřování uživatelů – když (jen) hesla nestačí
Jim Fenton, přední expert v oblasti digitální identity uživatelů a soukromí na internetu, si pro vás připravil přednášku o nejčastějším způsobu ověřování uživatelů – o heslech. Popíše jejich výhody a nevýhody či možnosti jejich nahrazení. Přednáška se uskuteční od 19:00 a bude v angličtině.

Minulé semestry

Přednášky z cyklu Informatické večery FIT organizuje fakulta již od svého vzniku. Od roku 2009 proběhlo již více než 140 přednášek odborníků z praxe.

Kontakt

Přednášky organizuje Fakulta informačních technologií ČVUT. Konají se v prostorách Nové budovy ČVUT – Thákurova 9, Praha 6 – v posluchárně T9:107. Pro více informací můžete kontaktovat PR oddělení.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Bc. Veronika Dvořáková, veronika.dvorakova@fit.cvut.czPR referentka


Poslední změna: 16.4.2019, 15:11