Fiťácký informatický korespondenční seminář

FIKS - logo

Fiťácký informatický korespondenční seminář, zkráceně FIKS, je soutěž určená pro studenty středních škol. Účastníci mají možnost si procvičit přemýšlení a zasoutěžit si v řešení zajímavých algoritmických problémů. Ročník soutěže se skládá z několika kol a úlohy se odevzdávají elektronicky. Nejlepší řešitelé se mohou setkat na týdenním soustředění. Úspěšní řešitelé budou přijati na FIT do bakalářského studijního programu bez přijímacích zkoušek.

O soutěži

Soutěž probíhá v několika korespondečních kolech během školního roku. Účastníci dostávájí algoritmická zadání, od praktických programovacích úkolů až po čistě teoretické. Úlohy se odevzdávají do daného termínu elektronicky přes stránky FIKS. Úlohy opravují a bodují pořadatelé nebo automat a posílají je účastníkům se zpětnou vazbou a vzorovým postupem. Do semináře je možné se zapojit kdykoliv v jeho průběhu.

Jarní soustředění
Na týdenní soustředění jsou pozváni nejlepší řešitelé semináře. Mohou se tak seznámit mezi sebou a s organizátory. Na programu jsou přednášky a hry, v přírodě i uvnitř. Oblíbeným bodem programu jsou týmové programovací soutěže. Soustředění se odehrává v rekreačním středisku.
Přijetí na FIT bez přijímaček
Úspěšní řešitelé budou přijati na fakultu bez přijímacích zkoušek. Úspěšným řešitelem je ten, kdo získá alespoň 50 % z celkového počtu řádných bodů v daném ročníku.

Letošní ročník

Fiťácký informatický korespondenční seminář 2017/2018 nabízí středoškolákům možnost zdokonalit se v algoritmických úlohách a změřit síly se svými vrstevníky. V letošním ročníku bude zadání úloh doprovázet fantasy příběh. Ten provádí řešitele dobrodružstvím Martiena Katchera při putování na Čarodějnické Vysoké Učení v Theórii. Nejlepší řešitelé semináře budou mít možnost jet na jarní týdenní soustředění nebo být přijat na FIT bez přijímacích zkoušek. Do 19. 11. probíhá první kolo soutěže.

Minulé ročníky

Seminář probíhá již od školního roku 2013/2014.

FIKS 2016/2017
Třetí ročník FIKS měl 69 řešitelů, kteří v průběhu tří kol mohli řešit až 15 úloh. Soustředění 2017 pro nejlepší se konalo v rekreačním středisku Záseka na Vysočině. Tématem ročníku byla vzpoura robotů a to se promítlo i do programu soustředění. V doprovodné celotáborové počítačové hře si účastníci za body získané při každodenních hrách mohli nakupovat všelijaké předměty a operace. Na závěr soustředění měli možnost si změřit síly s ostatními v týmové programovací soutěži, inspirované celosvětově známými soutěžemi v programování.
FIKS 2015/2016
Druhý ročník FIKS měl 52 řešitelů, kteří v průběhu čtyř kol mohli řešit až 22 úloh. Týdenní soustředění 2016 pro nejlepší řešitele se konalo v rekreačním středisku Štědronín u hradu Zvíkov. Téma soustředění bylo vesmírná akademie na bitevním křižníku Krucifix.
FIKS 2014/2015
První ročník FIKS měl 33 účastníků, kteří v průběhu čtyř kol mohli řešit až 20 úloh. Soustředění 2015 pro nejlepší účastníky se konalo v rekreačním středisku Záseka na Vysočině. Program soustředění byl inspirován sci-fi filmem Tron.
FIKS 2013/2014
Nultý ročník FIKS přilákal 27 účastníků, kteří v průběhu dvou kol měli možnost řešit celkem 11 úloh. Čtyřdenní soustředění 2014 pro 18 nejlepších účastníků se konalo na Fakultě informačních technologií ČVUT a jejím okolí.

Kontakt

Seminář organizují studenti a vyučující z Katedry teoretické informatiky. Členy FIKS můžete kontaktovat na e-mailu kontakt@fiks.fit.cvut.cz nebo využít diskuzní fórum semináře.

Tomáš Valla - profile

RNDr. Tomáš Valla, Ph.D.

Organizátor FIKS

Odborný asistent na Katedře teoretické informatiky

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
RNDr. Tomáš Valla, Ph.D., tomas.valla@fit.cvut.cz@fit.cvut.czOrganizátor FIKS


Poslední změna: 10.10.2017, 10:47