Šablony týkající se doktorského studijního programu

Během studia vypracovává doktorand několik odborných prací. Jedná se především o dizertační práci, odbornou studii a technickou zprávu. Všechny práce se vypracovávají v anglickém jazyce. Důležité předpisyformuláře jsou k dispozici na samostatných stránkách. Většina šablon je přílohou Řádu doktorského studia.

Technická zpráva a odborná studie

Během studijního bloku musí doktorand vypracovat technickou zprávu a později i odbornou studii. K odborné rozpravě se také odevzdává soupis publikační a vědecko-výzkumné činnosti doktoranda

Dizertační práce

Dizertační práce může mít podobu buď monografie, nebo souboru článků opatřených integrujícím textem. K obhajobě je nutné také odevzdat další dokumenty.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Mgr. Lenka Fryčová, lenka.frycova@fit.cvut.czReferentka pro doktorské studium


Poslední změna: 22.5.2019, 12:41