Jak se stát doktorandem na FIT?

Přijímací řízení

Uchazeči o studium od zimního semestru 2019/2020 mohou podat přihlášku se všemi přílohami dle čl. 6  Přijímací řízení Řádu doktorského studia ČVUT v Praze, Fakulty informačních technologií do 17. 5. 2019. Přijímací řízení pro zimní semestr 2019/2020 se bude konat v týdnu od 17. 6. 2019 do 21. 6. 2019 ve 14. patře v č. A-1435, Thákurova 7, Praha 6.

Mimořádný termín přijímacího řízení do doktorského studijního programu Informatika do zimního semestru 2019/2020

V souladu s akuálně platnou Směrnicí děkana FIT ČVUT č. 31/2019 pro přijímací řízení do všech forem doktorského studijního programu Informatika stanovuje děkan mimořádný termín přijímacího řízení do zimního semestru 2019/2020. Lhůta pro podání přihlášek je do 13. 8. 2019. Termín konání přijímací zkoušky je 22.–30. 8. 2019.

 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Lenka Fryčová, lenka.frycova@fit.cvut.cz


Poslední změna: 31.7.2019, 9:12