Studijní předměty

Studijní předměty

Sylaby předmětů naleznete zde: http://bilakniha.cvut.cz/cs/f8-predmety.html

Prezenční forma            
Kód Název předmětu Zak. Kred. F Program Katedra Vyučující
PI-APA Advanced Program Analysis ZK 4 P DI,D, ,4 18101 prof. Vitek
PI-ADH Algoritmy a datové struktury pro HPC ZK 4 P PI,D, ,4 18104 doc. Šimeček
PI-AKD Algoritmy komprese dat ZK 4 P DI,D, ,4 18101 prof. Holub
PI-ANM Aplikovaná numerická matematika ZK 4 P DI,D, ,4 18106 prof. Lórencz
PI-ARB Arbologie ZK 4 P DI,D, ,4 18101 prof. Melichar
PI-ASP Architektura symbolických počítačů ZK 4 P DI,D, ,4 18101 doc. Kolář
PI-DRO Diagnostika a rekonfigurace programovatelných obvodů ZK 4 P DI,D, ,4 18103 prof. Novák
PI-ESC Vestavná bezpečnost ZK 4 P PI,D, ,4 18106 prof. Lórencz
PI-ERA Exaktní reálná aritmetika ZK 4 P DI,D, ,4 18101 prof. Kůrka
PI-EXA Experimentální algoritmika ZK 4 P DI,D, ,4 18103 doc. Schmidt
PI-FME Seminář z formálních specifikací ZK 4 P DI,D, ,4 18102 doc. Richta
PI-IRT Information retrieval ZK 4 P DI,D, ,4 18102 prof. Kroha
PI-KIK Kvantová informace a kryptografie ZK 4 P DI,D, ,4 18104 prof. Burdík
PI-KP Komunikační protokoly ZK 4 P DI,D, ,4 18104 doc. Janeček
PI-NSV Neuronové sítě a výpočetní inteligence ZK 4 P DI,D, ,4 18101 prof. Bíla
PI-PPA Pokročilé paralelní algoritmy ZK 4 P DI,D, ,4 18104 prof. Tvrdík
PI-PSC Programovatelné obvody a SoC (systémy na čipu) ZK 4 P DI,D, ,4 18103 doc. Kubátová
PI-ROZ Pokročilé rozpoznávání ZK 4 P DI,D, ,4 18101 prof. Haindl
PI-SCN Semináře z číslicového návrhu ZK 4 P DI,D, ,4 18103 doc. Fišer
PI-STR Stringologie ZK 4 P DI,D, ,4 18101 prof. Melichar
PI-SWI Softwarové inženýrství ZK 4 P DI,D, ,4 18102 prof. Kroha
PI-TGR Teorie grafů ZK 4 P DI,D, ,4 18101 prof. Kratochvíl
PI-TMN Text Mining ZK 4 P DI,D, ,4 18102 prof. Kroha
PI-TPL Type Systems for Programming Languages Zk 4 P DI,D, ,4 18101 prof. Vitek
PI-VAP Vyšší architektura počítačů ZK 4 P DI,D, ,4 18104 prof. Tvrdík
Kombinovaná forma            
PIK-AKD Algoritmy komprese dat ZK 4 K DI,D, ,4 18101 prof. Holub
PIK-ANM Aplikovaná numerická matematika ZK 4 K DI,D, ,4 18106 prof. Lórencz
PIK-ARB Arbologie ZK 4 K DI,D, ,4 18101 prof. Melichar
PIK-DRO Diagnostika a rekonfigurace programovatelných obvodů ZK 4 K DI,D, ,4 18103 prof. Novák
PIK-ERA Exaktní reálná aritmetika ZK 4 K DI,D, ,4 18101 prof. Kůrka
PIK-FME Seminář z formálních specifikací ZK 4 K DI,D, ,4 18102 doc. Richta
PIK-IRT Information retrieval ZK 4 K DI,D, ,4 18102 prof. Kroha
PIK-KIK Kvantová informace a kryptografie ZK 4 K DI,D, ,4 18104 prof. Burdík
PIK-KP Komunikační protokoly ZK 4 K DI,D, ,4 18104 doc. Janeček
PIK-NSV Neuronové sítě a výpočetní inteligence ZK 4 K DI,D, ,4 18101 prof. Bíla
PIK-PPA Pokročilé paralelní algoritmy ZK 4 K DI,D, ,4 18104 prof. Tvrdík
PIK-PSC Programovatelné obvody a SoC (systémy na čipu) ZK 4 K DI,D, ,4 18103 doc. Kubátová
PIK-ROZ Pokročilé rozpoznávání ZK 4 K DI,D, ,4 18101 prof. Haindl
PIK-SCN Semináře z číslicového návrhu ZK 4 K DI,D, ,4 18103 doc. Fišer
PIK-STR Stringologie ZK 4 K DI,D, ,4 18101 prof. Melichar
PIK-TGR Teorie grafů ZK 4 K DI,D, ,4 18101 prof. Kratochvíl
PIK-TMN Text Mining ZK 4 K DI,D, ,4 18102 prof. Kroha
PIK-VAP Vyšší architektura počítačů ZK 4 K DI,D, ,4 18104 prof. Tvrdík

Volitelné předměty

PI-AWR.1 Akademické psaní ZK 0 0+3 P DI,D, ,4 18102 prof. Kroha
PIK-AWR.1 Akademické psaní ZK 0 0+3 K DI,D, ,4 18102 prof. Kroha

Pokyny pro zápis předmětů

Předměty vypsané na FIT jsou pod těmito kódy ( PI-xxx a PIK-xxx) vypsány v systému KOS.

Kromě těchto předmětů si budou moci doktorandi DSP Informatika zapisovat doktorandské předměty z ostatních fakult ČVUT a z MFF UK v Praze.
Pokud potřebujete do KOSu zapsat předmět z jiné fakulty ČVUT nebo jiné VŠ, domluvte si nejdřív studium předmětu s daným přednášejícím. Vyplňte formulář Zápis předmětu vyučovaného mimo FIT ČVUT v Praze, který podepíše školitel, a požádejte pracovnici Oddělení pro VaV o zápis předmětu do KOSu.

Doktorand si zapisuje celkem 4 – 6 jednosemestrových povinných odborných předmětů, které jsou jednotně ohodnoceny čtyřmi kredity a musí být ukončeny zkouškou. Tyto předměty si doktorand vybírá z akreditovaných doktorských studijních programů, přičemž alespoň 2 předměty musejí být z DSP Informatika na FIT (tj. ze zde uvedeného seznamu).

Absolvovat povinné předměty lze návštěvou přednášek, seminářů, samostudiem nebo konzultacemi. Formu absolvování dohodne školitel s doktorandem a garantem doktorského předmětu.

Studium povinných odborných předmětů, zpracování odborné studie a rozprava nad ní jsou v základním bloku studia rozvrženy max. na 4 semestry v prezenční formě DS a max. na 6 semestrů v kombinované formě DS. Toto vše je uvedeno po dohodě se školitelem v Individuálním studijním plánu doktoranda (ISP).

Vstupní požadavky

Absolvování informaticky zaměřeného magisterského programu. Znalosti z teorie automatů a formálních jazyků, teorie složitosti a vyčíslitelnosti, teorie grafů, kombinatoriky, statistiky a pravděpodobnosti, algebry, teorie čísel.

Další povinnosti v průběhu studia

Pedagogická praxe v rozsahu 4 semestrů odpovídající 2 cvičením za týden. Neplatí pro kombinovanou formu studia. Povinnou pedagogickou praxi může doktorand doplnit další nepovinnou výukou, případně vedením semestrálních nebo závěrečných bakalářských či magisterských prací.

 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Lenka Fryčová, lenka.frycova@fit.cvut.cz


Poslední změna: 31.8.2018, 14:20