Legislativa týkající se doktorského studijního programu

Doktorský studijní program se řídí několika předpisy a s tím je spjato pár formulářů a šablon. Vydává se také časový plán, který stanovuje důležité termíny pro doktorandy během akademického roku. Nejdůležitějším předpisem je Řád doktorského studia. Legislativa FITlegislativa ČVUT jsou k dispozici na samostatných stránkách.

Předpisy

Všechny předpisy týkající se doktorského studia jsou umístěny na této stránce. Týkají se především přijímacího řízení, samotného studia a finanční podpory doktorandů. Dále jsou zde k dispozici předpisy související se Studentskou grantovou soutěží ČVUT.

Formuláře

Se studiem v doktorském studijním programu je spjato mnoho formulářů. Všechny formuláře podle příležitosti použití jsou umístěny na této stránce. Týkají se úkonů od přihlášení ke studiu až po obhajobou dizertační práce.

Šablony

Během studia vypracovává doktorand několik odborných prací. Jedná se především o dizertační práci, odbornou studii a technickou zprávu. Všechny práce se vypracovávají v anglickém jazyce.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Mgr. Lenka Fryčová, lenka.frycova@fit.cvut.czReferentka pro doktorské studium


Poslední změna: 19.12.2018, 15:09