Doktorandi

Udělení akreditace Doktorského studijního programu Informatika - P0613D140001 - v roce 2018

Rada národního akreditačního úřadu pro vysoké školství udělila ČVUT v Praze akreditaci doktorského studijního programu Informatika se standardní dobou studia 4 roky formou studia prezenční a kombinovanou pro uskutečňování Fakultou informačních technologií ČVUT v Praze a doktorskému studijnímu programu Informatics se standardní dobou studia 4 roky formou studia prezenční a kombinovanou pro uskutečňování Fakultou informačních technologií ČVUT v Praze. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.4.2018 a akreditace byla udělena na dobu 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Název studijního programu: "Informatika" Kód studijního programu: P0613D140001

Název studijního programu: "Informatics" Kód studijního programu: P0613D140002

Udělení akreditace Doktorského studijního programu Informatika - P1801- v roce 2010

Akreditační komise na svém zasedání 12. - 14. 4. 2010 doporučila ke schválení DSP Informatika. Dne 4. 5. 2010 pak byla ČVUT FIT Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělena akreditace DSP pro formu studia prezenční i kombinovanou s výukou probíhající jak v českém tak v anglickém jazyce. Toto umožnilo přivést na FIT naše stávající doktorandy z Katedry počítačů na ČVUT FEL a také přijmout doktorandy nové.

 

Akreditace - článek    

 

 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Lenka Fryčová, lenka.frycova@fit.cvut.cz


Poslední změna: 8.8.2018, 9:43