Aktuality

8.4.2019

Vyhlášení veřejné soutěže standardní, juniorské a mezinárodní projekty GAČR a EXPRO Projekty - https://gacr.cz/aktuality/

18.12.2018

ČVUT má sedm nových profesorů - jedním z nich je i pan prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc. z FIT ČVUT
Informace naleznete na webu ČVUT zde: https://aktualne.cvut.cz/stalo-se/20181219-cvut-ma-sedm-novych-profesoru

Přehledný harmonogram plánovaných veřejných soutěží TAČR pro rok 2017 najdete na adrese: https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/850-harmonogram-verejnych-soutezi-2017.html

20. 11. 2018 od 9.30 hod.

Promoce se budou konat 20. 11. 2018 od 9.30 hod. v Betlémské kapli.
Ve dnech  18.11.2014 v 9.30 hod., 10.6.2014 v 9.30 hod., 16.6.2015 v 9.30 hod. a 24.11.2015,  14.6.2016, 27.6.2017 v 9.30 hod., 21.11.2017, 12.6.2018 od 9.30 hod. se v Betlémské kapli konala veřejná slavnostní zasedání Vědecké rady Českého vysokého učení technického, na kterých byly též předány diplomy absolventům doktorského studia.
Fotky z červnové ceremonie 2014 můžete najít zde a zde.

 

Aplikace SEMINÁŘE a VÝZVY.  Na semináře, pořádané Odborem pro  vědeckou a  výzkumnou činnost, se zájemci mohou nově přihlásit  přes webové stránky https://research.cvut.cz/ Na těchto stránkách je aktuální seznam seminářů, které pořádá Odbor VaV a zároveň seznam již pořádaných akcí. Zaměstnanci a studenti ČVUT v Praze se přihlásí pomocí jednotného uživatelského jména a hesla (stejné jako do KOSu, FISu). Na této webové stránce je též možné najít výzvy dle klíčových slov.Poslední změna: 1.1.1970, 2:00