Státní závěrečné zkoušky bakalářské a magisterské

Termíny odevzdání práce, přihlášení k SZZ a další najdete na http://fit.cvut.cz/fakulta/deska/harmonogram,

další podrobnější informace k SZZ na http://fit.cvut.cz/Informace_k_SZZ.

 

Letní semestr 2018/2019

Státní závěrečné zkoušky se konají na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice

Místnosti: TH: A-949, TH: A-1247, TH: A-1435, TH: A-1455

Magisterské státní závěrečné zkoušky  -  11. - 14. 6. 2019

Bakalářské státní závěrečné zkoušky  -    18. - 20. 6. 2019,   24. - 25. 6. 2019

 

Schválení výjimek pro nehabilitované odborníky do zkušebních komisí BSP a MSP Informatika FIT ČVUT v Praze

(čl. 16, odst. 2, SZŘ ČVUT v Praze) - zápisy ze zasedání VR - http://www.fit.cvut.cz/node/1807.

 Poslední změna: 3.6.2019, 15:50