Dlouhodobý záměr

Podle Vysokoškolského zákona, § 27, odst. (1):

Akademický senát fakulty na návrh děkana schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy po projednání ve vědecké radě fakulty.

Dlouhodobý záměr FIT byl dne 29.4.2010 AS FIT aschálen Akademickým senátem FIT.Poslední změna: 2.4.2017, 23:00