Zápisy ze zasedání Akademického senátu FIT

Z každého zasedání Akademického senátu FIT se pořizuje zápis, v němž je uveden program zasedání, průběh, výsledky hlasování a usnesení. Na dalším zasedání jsou zapracovány připomínky a zápis je schválen. Dokumenty projednávané Senátem jsou od září 2017 přístupné akademické obci na Google Drive.

Volební období 2015–2018

V aktuálním volebním období se Akademický senát FIT sešel již více než 15krát. Senát jednal v tomto volebním období například o rozpočtech, podmínkách pro přijetí ke studiu, nových verzích směrnic. Dále senát jmenoval kandidáta na děkana a v souvislosti s volbou nového děkana fakulty navrhl také nové proděkany.

20. 12. 2017 – Zápis ze 16. zasedání
Na šestnáctém zasedání Akademického senátu FIT byly projednány návrhy členů Vědecké rady FIT, Disciplinární komise FIT a Rady studijního programu MPS a BSP. Dále byl souhlasně projednán návrh na jmenování prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc., členem kolégia děkana. V bodu Různé senátoři požádali děkana o zajištění nového projektoru. Zasedání se konalo 20. 12. 2017 od 14:30 v zasedací místnosti T9:364.
9. 11. 2017 – Zápis z 15. zasedání
Na patnáctém zasedání Akademického senátu FIT byly projednány žádosti o akreditaci magisterského programu Informatika se specializací Teoretická informatika a doktorského programu Informatika. Senát projednal návrh na jmenování doc. Ing. Pavla Kordíka, Ph.D., proděkanem pro spolupráci s průmyslem. Dále byla diskutována služba Grammarly. Zasedání se konalo 9. 11. 2017 od 19:30 v zasedací místnosti T9:364.
2. 11. 2017 – Zápis ze 14. zasedání
Na čtrnáctém zasedání Akademického senátu FIT byly schváleny podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 pro BI, BIK, BIE, MI a MIE a výše prospěchového stipendia pro letní semestr 2017/2018. Senát schválil návrhy na udělení medaile FIT doc.​ Ing.​ Karlu ​Müllerovi,​ ​CSc., a prof. Ing. Pavlu Tvrdíkovi, CSc. Řešilo se parkování v ulici Kolejní, nahrazení EDUXu jinými systémy a informace ohledně Disciplinární komise. Zasedání se konalo 2. 11. 2017 od 19:30 v zasedací místnosti T9:364.

Všechny zápisy z volebního období 2015–2018

Předešlá volební období

Akademický senát FIT funguje od založení fakulty. První zasedání proběhlo 14. 9. 2009. Mezitím skončila již dvě volební období.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Magda Friedjungová, magda.friedjungova@fit.cvut.czTajemnice Akademického senátu FIT


Poslední změna: 8.2.2018, 12:48