Zápisy ze zasedání Akademického senátu FIT

Z každého zasedání Akademického senátu FIT se pořizuje zápis, v němž je uveden program zasedání, průběh, výsledky hlasování a usnesení. Na dalším zasedání jsou zapracovány připomínky a zápis je schválen. Dokumenty projednávané Senátem jsou od září 2017 přístupné akademické obci na Google Drive.

Volební období 2015–2018

V aktuálním volebním období se Akademický senát FIT sešel již více než 15krát. Senát jednal v tomto volebním období například o rozpočtech, podmínkách pro přijetí ke studiu, nových verzích směrnic. Dále senát jmenoval kandidáta na děkana a v souvislosti s volbou nového děkana fakulty navrhl také nové proděkany.

18. 9. 2018 – Zápis z 20. zasedání
Na dvacátém zasedání Akademického senátu FIT bylo projednáno odvolání proděkana pro rozvoj Ing. Ondřeje Gutha, Ph.D., a jmenování nové proděkanky Ing. Petry Pavlíčkové, Ph.D. Zasedání se konalo 18. 9. 2018 od 15:00 v zasedací místnosti T9:364.
14. 6. 2018 – Zápis z 19. zasedání
Na devatenáctém zasedání Akademického senátu FIT proběhlo schválení rozpisu a rozpočtu FIT ČVUT pro rok 2018. Dále bylo schváleno složení komise pro volby do AS FIT, které proběhnou na podzim. V bodě Různé byl diskutován stav aplikace pro zobrazení rozvrhu studentům a vyučujícím FIT. Zasedání se konalo 14. 6. 2018 od 18:00 v zasedací místnosti T9:364.
17. 5. 2018 – Zápis z 18. zasedání
Na osmnáctém zasedání Akademického senátu FIT bylo schváleno zřízení nového fakultního pracoviště – Katedry informační bezpečnosti, a s tím související změny ve Statutu FIT ČVUT. Dále byla schválena Výroční zpráva o hospodaření FIT. V bodě Různé byl diskutován stav informačních systémů pro evidenci studijních výsledků studentů. Zasedání se konalo 17. 5. 2018 od 19:30 v zasedací místnosti T9:364.
Všechny zápisy z volebního období 2015–2018

Předešlá volební období

Akademický senát FIT funguje od založení fakulty. První zasedání proběhlo 14. 9. 2009. Mezitím skončila již dvě volební období.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Magda Friedjungová, magda.friedjungova@fit.cvut.czTajemnice Akademického senátu FIT


Poslední změna: 26.9.2018, 13:57