Usnesení Akademického senátu FIT

Akademický senát přijímá usnesení. Všechna usnesení jsou konečná a závazná pro celou akademickou obec. Mohou být změněna jen novým usnesením. Usnesení z jednání předává předseda Akademického senátu děkanovi.

Volební období 2015–2018

V aktuálním volebním období se Akademický senát usnášel ve věcech jmenování proděkanů nebo nominace kandidátů na rektora. Dalšími předměty usnesení byly restrikce provozních řádů, parkování v okolí fakulty, institut fakultní školy nebo změna směrnice pro závěrečné práce.

17. 5. 2018 – Usnesení z 18. zasedání
18/1: AS FIT schvaluje zřízení nového fakultního pracoviště – Katedry informační bezpečnosti a schvaluje změnu Statutu FIT ČVUT.
9. 11. 2017 – Usnesení z 15. zasedání
15/1: AS FIT se vyjadřuje souhlasně ke jmenování doc. Ing. Pavla Kordíka, Ph.D., proděkanem pro spolupráci s průmyslem.
5. 10. 2017 – Usnesení z 13. zasedání
13/1: AS FIT projednal navržené proděkany: Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (proděkan pro studijní a pedagogickou činnost), doc. RNDr. Josef Kolář (proděkan pro vnější vztahy), CSc., doc. Ing. Štěpán Starosta (proděkan pro vědu a výzkum), Ph.D., Ing. Ondřej Guth, Ph.D. (proděkan pro rozvoj).
13/2: Vzhledem k zavedení zón placeného stání na Praze 6 a tímto vzniklým komplikacím s parkováním v ulici Kolejní žádá AS FIT děkana FIT, aby prověřil možnost zřízení dopravního značení B01 „Zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulkou E12 s nápisem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY.“ Případně specificky „MIMO STUDENTY A ZAMĚSTNANCE ČVUT A ZÁSOBOVÁNÍ.“
Všechna usnesení z volebního období 2015–2018

Předešlá volební období

Akademický senát se usnáší od založení fakulty. První usnesení bylo vydáno při prvním zasedání Akademického senátu FIT 14. 9. 2009. Mezitím skončila již dvě volební období, během kterých bylo vydáno 38 usnesení.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Michal Šoch, Ph.D., michal.soch@fit.cvut.czPředsedající Akademického senátu FIT


Poslední změna: 18.5.2018, 9:25