Akademický senát

O akademickém senátu

Akademický senát FIT má 10 členů. Šest členů je voleno z řad akademických pracovníků FIT ČVUT, čtyři členové jsou voleni z řad studentů FIT ČVUT. Akademický senát se řídí Volebním a jednacím řádem AS FIT. S případnými dotazy se prosím obracejte na předsedajícího AS FIT – Michala Šocha (michal.soch@fit.cvut.cz), nebo přímo na jednotlivé členy senátu (adresář).

Zasedání akademického senátu FIT

Zasedání se konají přibližně jednou za čtvrtletí v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií. Tedy v Nové budově ČVUT, 3. patře, v zasedací místnosti T9:364. Všechna zasedání jsou veřejná a všichni členové akademické obce jsou srdečně zváni.

Termín příštího zasedání

  • Termín příštího zasedání bude teprve určen a s dostatečným předstihem zveřejněn zde.

Dokumenty projednávané AS FIT naleznete v souladu se Zákonem o vysokých školách (111/1998 Sb.) na https://drive.google.com/drive/folders/0B6xqPhBeib02MC1mbDFWRC1UZ0U . Přístup je omezen pouze pro akademickou obec FIT ČVUT.Poslední změna: 26.11.2018, 10:27