Druhé kolo vyhodnocení přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Informatika

Otevírám druhé kolo vyhodnocení přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Informatika v prezenční i kombinované formě. V tomto kole budou posouzeny přihlášky ke studiu podané do dne 30.4.2010 těch uchazečů, kteří nebyli přijati v prvním kole. Budou přijati všichni uchazeči, kteří vykonali NSZ z matematiky v libovolném termínu v roce 2010 a dosáhli percentil alespoň 40. Rozhodnutí o přijetí ve druhém kole bude odesláno do 30.7.2010. Přihlášky ke studiu dalších uchazečů se nepřijímají.

V Praze 9.7.2010

 

 

prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. děkan FITLast modified: 25.10.2011, 12:13