Studijní obor Informační systémy a management (1802R032)

Získané dovednosti a znalosti

Absolventi oboru Informační systémy a management získají solidní teoretické základy informatiky, které zahrnují matematickou analýzu, logiku, lineární algebru, diskrétní matematiku, pravděpodobnost a statistiku, algoritmizaci, datové struktury, teorii jazyků a automatů, a všechny úrovně architektur ICT systémů (číslicové a analogové obvody, procesory a architektura HW stroje, operační systémy, databáze, počítačové sítě, bezpečnost, softwarové inženýrství). V oborových předmětech si pak doplní svůj odborný profil o ucelené vzdělání z oblasti ekonomicko-manažerské a nasazení informačních systémů v podnicích a organizacích. Absolventi jsou připraveni propojovat počítačové systémy s obchodními procesy tak, aby účinně a efektivně sloužily informačním potřebám podniku nebo instituce. Klíčovou roli zde hrají informace a procesy, jejich získávání a využívání. Umějí se orientovat v organizačních, technických a bezpečnostních otázkách, aby pro informační systém svého podniku mohli správně určit požadavky a podílet se na jeho návrhu, vývoji a zavádění.

Popis uplatnění v oboru

Absolventi se uplatní jako správci či vývojáři informačních systémů či informační analytici, kteří jsou schopni s manažery a obchodními či výrobními odděleními firem spolupracovat na nasazení informačních systémů v řízení podniku.

Oborové předměty

  • Právo a podnikání
  • Objektové modelování
  • Softwarové inženýrství I
  • Softwarové inženýrství II
  • Tvorba informačních systémů
  • Tvorba webových aplikací
  • Účetnictví a finance podniku

Doporučené průchody

Responsible person for the content of this page: 
Pavel Tvrdík, Pavel.Tvrdik@fit.cvut.cz


Last modified: 16.1.2019, 11:06