Rozvoj a inovace bakalářských studijních programů Informatika na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze

CZ.2.17/3.1.00/36037

 
Projektový manažer: Ing. Miroslav Balík, Ph.D., miroslav.balik@fit.cvut.cz
Zahájení projektu: 1. 7. 2013
Ukončení projektu: 31. 8. 2014 
 
 

Stručný obsah projektu:

Realizace projektu byla zahájena 1. 7. 2013 a zdárně ukončena 31. 8. 2014. Primárním cílem projektu bylo vytvoření studijních materiálů pro podporu zejména distanční složky výuky s předpokladem, že toto umožní zvýšit úspěšnost studentů. Všechny vytyčené cíle se podařilo splnit.

Prvním cílem projektu byl rozvoj a zkvalitnění studijních programů na Fakultě informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze. V šesti povinných předmětech prvního ročníku bakalářského stupně výuky byla vytvořena a zavedena e-learningová podpora jako doplňková metoda vzdělávání. Tyto materiály jsou využitelné i pro studenty kombinované formy výuky (tito studenti jsou kromě studia zaměstnáni na plný úvazek), studenty se speciálními potřebami a všemi dalšími studenty.

Tento cíl realizovala klíčová aktivita číslo 1(KA1). Vzniklé materiály zahrnují slidy, přednáškové texty, a hlavně selftesty a testy, tutoriály a zkouškové příklady. Cílem byl posun prezenční složky výuky směrem k distanční složce při zachování kvality výuky.

Druhým cílem (KA2) byla inovace předmětů přesahující běžnou aktualizaci – inovovali jsme celkem 15 předmětů. Pro vytváření, úpravu a distribuci studijních materiálů je nadále požíván EDUX (systém vyvinutý na FIT a postavený na DokuWiki), který umožňuje jednoduché vytváření webové podpory předmětů formou dynamického HTML, včetně možnosti vytváření prezentací a podpory multimédií, řízení přístupu k materiálům, týmové spolupráce a mnohého dalšího. Jako podpůrné nástroje pro vývoj a nasazení e-learningových kurzů jsme využili volně šiřitelný software a dále systémy vyvinuté na FIT, zejména Progtest, Marast a TestSys.

KA3 se zaměřila na vedení projektu, koordinaci autorů a spolupráci s podpůrným ICT týmem.

Celý projekt byl realizován na hw prostředcích FITu, veškerý potřebný sw pro e-learning vyvinulo ICT oddělení FIT.

Poslední aktivita (KA4) realizovala přímo výuku v inovovaných předmětech. V období realizace projektu proběhla ve dvou následných semestrech, v zimním a letním semestru akademického roku 2013/2014. Zpětná vazba od cílové skupiny umožnila průběžnou nezávislou kontrolu, opravu a vylepšení materiálů.

 

Výstupy  projektu:

Živé materiály jsou přistupné akademické obci FIT po přihlášení na serverech Edux a E-learning. Tyto materiály jsou průběžně aktualizovány.

 

Zhodnocení projektu:

Všechny klíčové aktivity byly realizovány, studijní a e-learningové materiály jsou využívány studenty, což jim umožňuje lépe zvládnout podpořené předměty.


 

 


Last modified: 16.9.2019, 14:06