Disciplinární komise

Disciplinární komise je fakultní orgán, který projednává disciplinární přestupky studentů a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Komisi tvoří zaměstnanci a studenti fakulty. Jednání a rozhodování komise jsou neveřejná. Činnost komise se řídí Disciplinárním řádem ČVUT.

Složení komise

Členy Disciplinární komise jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty se souhlasem Akademického senátu FIT. Komise má deset členů, z toho polovinu tvoří studenti. Disciplinární komise pro funkční období od 22. 12. 2017 do 21. 12. 2019 byla jmenována ve složení:

Zaměstnanci
Ing. Jan Trdlička, Ph.D., předseda komise
doc. Ing. Petr Fišer, Ph.D., člen komise
Ing. Josef Vogel, CSc., člen komise
Ing. Ladislav Vagner, Ph.D., první náhradník
Mgr. Petr Novák, Ph.D., druhý náhradník
Studenti
Ing. Stanislav Jeřábek, člen komise
Bc. Jan Mára, člen komise
Bc. Tomáš Nováček, člen komise
Katarína Krbilová, první náhradník
Peter Kolárovec, druhý náhradník
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Magda Friedjungová, magda.friedjungova@fit.cvut.czPředsedkyně Akademického senátu FIT


Poslední změna: 8.1.2019, 13:37