Java 8: Under the Hood and New Features in Scala 2.10

Přednáška: Java 8: Under the Hood and New Features in Scala 2.10
Přednášející: Vlastimil Menčík, Jakub Janeček
Datum a čas: 28. května 2013, 19 hodin
Místo: FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, NB ČVUT, posluchárna T9:111
Jazyk: Angličtina

Přednáška bude mít dvě části. První z nich se zaměří na Javu 8, která přichází s prvky funkcionálního programování, takže se přímo nabízí srovnávat se Scalou. Dále se přednáška bude věnovat zejména implementaci lambda výrazů v JVM, default metodám v rozhraních a také tomu, jak by tyto novinky mohly ovlivnit další verze Scaly. Ve druhé části se budou probírat novinky, se kterými přišla poslední dostupná verze Scaly: 2.10.Poslední změna: 10.4.2019, 11:33